170124-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – being (as/as how/that)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.23


Dictionary of Problem Words and Expression


อธิบาย วลี “being as” “being as how” “being that”

ล้วนเป็น วลี ที่ผู้ใช้มักใช้แบบ “illiteracy”

โดยมีความหมาย ไม่ชัดแจ้ง (vague) ฟุ่มเฟือย และไม่สมเหตุผล (illogical)

ควรใช้แทนด้วย คำ “because” ในประโยค เช่น

“Because (ไม่ใช้ being as, being as how, หรือ being that) I am here, I’ll help.”


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ “being that” ว่า

บางครั้งใช้เป็น คำพ้องความหมายกับ “considering that”

หรือ “seeing that” เพื่อนำเสนอข้อความ เช่น

“Being that it’s a holiday, I let the kids sleep late.”

การสร้างประโยคเช่นนี้ ใช้แพร่หลาย ในภูมิภาคต่างๆ ใน US English

ส่วนใหญ่ ในภาคใต้ - ภาคใต้ตอนบน และ New England ของ US.

การสำรวจเมื่อ 2006 มีจำนวน Usage Panel

ไม่ยอมรับการใช้แบบ ข้างต้นถึง 71%

และ อีก 83% ไม่ยอมรับการใช้ในประโยคเช่น

“Being that he has never attended law school, it’s strange that he’s giving legal advice.”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

So we should not use 'being that'/'seeing that'/... UNLESS we know what we are saying ;-)

I think the same goes for use of 'gerund as noun phtase' eg. 'having 2 days to spare...'; 'getting a good job isn't easy'... (in Plain and simple English we would say - we have 2 days to spare and It isn't easy to get a good job. ....;-)