สิ่งที่ไม่ควรทำในการขอสินเชื่อ

double_K
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก่อนขอสินเชื่อแต่ละครั้งควรเช็คว่าตนเองมีความพร้อมหรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ เพื่อที่จะให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปได้ง่าย และไม่ควรทำสิ่งต่อไปนี้ หากต้องการให้สินเชื่อของตนเองได้รับการอนุมัติ

  • กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ข้อมูลในใบสมัครล้วนมีความสำคัญ เพราะธนาคารต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการติดต่อหรือส่งเอกสาร หากผู้ขอสินเชื่อกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจทำให้ทางธนาคารไม่พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  • ถ้าไม่พร้อมไม่ควรสมัคร ในการสินเชื่อแต่ละครั้ง ผู้ขอสินเชื่อควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ตรวจเช็คคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดว่าตนเองมีคุณบัติครบถ้วนหรือไม่ ฯลฯ เพราะถ้าหากมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และจะถูกธนาคารงดพิจารณาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึงจะขอสินเชื่อครั้งใหม่ได้
  • เงินเดือนไม่ถึง อายุงานไม่ผ่านตามที่กำหนด ไม่ควรสมัคร ธนาคารจะกำหนดฐานเงินเดือนว่าขั้นต่ำต้องมีเท่าไหร่ หรือบางกรณีอาจมีการกำหนดอายุงานสำหรับสินเชื่อบางประเภท ถ้าหากเงินเดือนหรืออายุงานไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ไม่ควรขอสินเชื่อ เพราะจะทำให้เสียเวลา
  • ติดเครดิตบูโร เครดิตบูโร คือ ศูนย์รวบรวมข้อมูลในการขอกู้ยืมเงิน ธนาคารจะมีการเช็คเครดิตบูโร เพื่อดูประวัติการกู้ยืมเงิน การผิดนัดชำระหนี้ และจำนวนเงินในปัจจุบันว่ามียอดเงินกู้เหลืออยู่เท่าไหร่
  • ไม่ควรสมัครเพื่อหวังของแถมหรือส่วนลด เพราะถ้าหากตนเองชำระเงินไม่ทันตามกำหนด อาจทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมจากการผิดนัดชำระ ซึ่งไม่คุ้มกับของแถมที่ได้รับ
  • แต่งตัวไม่ดี ดูไม่มีภูมิฐาน ผู้ขอสินเชื่อควรแต่งกายให้ดูดี สะอาด เรียบร้อย เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองดูน่าเชื่อถือ

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อล้วนมีปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบการตัดสินใจ ผู้ขอสินเชื่อควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนการขอสินเชื่อ เช่น การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตรวจเช็คคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด ตรวจเช็คเครดิตบูโร และศึกษานโยบายการให้สินเชื่อของแต่ละธนาคาร เพราะธนาคารแต่ละแห่งล้วนมีนโยบายที่แตกต่างกัน หากผู้ขอสินเชื่อมีการเตรียมพร้อมที่ดีและสร้างความมั่นใจให้ธนาคาร ว่าตนเองสามารถที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้ การอนุมัติสินเชื่อก็เป็นไปได้ง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาทางการเงินความเห็น (0)