วันที่ 17 ปัญหาเด็กไม่ส่งงาน (7 ธันวาคม 2559)

ปัญหาเด็กไม่ส่งงาน

เนื่องจากเด็กห้อง ป.4/3 เป็นห้องที่ไม่ส่งงานเยอะที่สุดในบรรดา ป.4 ทั้งหมด และปัญหาอีกข้อหนึ่งคือ ห้องนี้ไม่ได้จัดรูปแบบห้องเป็นกลุ่ม การที่จะบังคับให้เด็กส่งงานเป็นกลุ่มจึงเป็นไปได้ยากมาก นักเรียนทั้งห้องมีจำนวน 38 คน นักเรียนส่งงานมาสิบกว่าคน เป็นปัญหาที่ยาวนานมาก ตอนแรกก็ส่งเยอะ พอหลัง ๆ มา เริ่มน้อยลง น้อยลงทุกที จึงเริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่ เนื่องจากเด็กนั่งแถวละ 3 คน ก็เลยให้เด็กส่งงานเป็นแถว โดยมีข้อกำหนดว่า ต้องให้แต่ละแถวนำงานที่ครูสั่งซ้อนทับกันส่ง หาไม่ครบ 3 คน ไม่ให้ส่ง และที่สำคัญต้องทำงานให้ถูกต้อง โดยเพื่อนในแถวต้องช่วยกันตรวจสอบงานของเพื่อนในแถว หากว่าแถวใดส่งงานไม่ครบ 3 คน แถวนั้นจะต้องถูกลงโทษ และผลที่เกิดขึ้นจากกลยุทธ์นี้ ปรากฎว่า เด็กส่งงานเยอะขึ้น และส่งงานเกือบครบทุกคน หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็ประมาณ 90 % ถือว่า วิธีนี้ใช้ได้ผล ^___________^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)