วันที่ 13 full day (30 พฤศจิกายน 2559)

full day

เช้าวันที่รีบเร่ง ไม่ได้กินข้าวเช้า พร้อมกับความหิวสุด ๆ แต่เนื่องจากไม่มีเวลาให้เราได้พักหายใจ จึงจำเป็นต้องอดทน เช้าเป็นเวรดูแลความเรียบร้อยบริเวณสนาม หลังจากเข้าแถวเสร็จขึ้นมาบนห้องประจำ ก็เก็บเงินฝากออมทรัพย์ให้เด็ก ๆ พอ 08:45 น. เริ่มเข้าเรียนคาบเรียนที่ 1 เป็นวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.4/3 การเรียนการสอนในวันนี้ เป็นเรื่องการตวง ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง และท้ายชั่วโมงก็ให้นักเรียนสอบท่องจำหน่วยการวัดความยาวและการชั่ง ย้อนหลัง สำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบ เมื่อถึงคาบเรียนที่ 2 ก็ต้องรีบลงไปเตรียมการสอนที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.4/2 ซึ่งครั้งนี้เจอกันเป็นครั้งที่ 3 ห้องนี้จึงเรียนเร็วกว่าห้อง ป.4/1 ซึ่งเคยเจอกันเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น การเรียนการสอนในครั้งนี้เป็น เรื่อง การเกิดเงา เนื่องจากเวลาที่จำกัด ครูจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสาธิตการทดลองให้นักเรียนสังเกตการทดลองแล้วบันทึกผลการทดลองด้วยตนเอง ตอนแรกในการทดลองใช้ฟิวเจอร์บอร์ดเป็นฉาก เพื่อรองรับเงาที่ตกกระทบ แต่เนื่องจากเด็ก ๆ ด้านหลังห้องมองไม่เห็น เราจึงเปิด Power Point ที่มี fame เป็นสีดำ ใช้เป็นฉากแทนฟิวเจอร์บอร์ด ผลปรากฏว่า นักเรียนมองเห็นเงาได้ชัดเจนกว่า และในขณะทดลอง เราก็ทำการทดลองซ้ำ ๆ เพื่อให้นักเรียนสังเกตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กติกาในการส่งงาน คือนักเรียนจะต้องส่งงานเป็นกลุ่ม กลุ่มไหนไม่เสร็จก็ต้องช่วยกันทำงานให้เสร็จแล้วส่งงานพร้อมกัน (ช่วยให้นักเรียนทำงานถูกต้องยิ่งขึ้นและส่งงานครบทุกคน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)