วันที่ 7 วันลอยกระทงใหญ่ (15 พฤศจิกายน 2559)

วันลอยกระทงใหญ่


มาโรงเรียนเช้า เป็นเรื่องปกติ (หรา....) เวรเฝ้าสนามก็มา เช้าก็นั่งเฝ้าปกติ กับคุณชนากานต์ ^O^ นั่งดูเด็ก ๆ เล่นบอล ^^ เมื่อเพื่อนมาบอกว่า ป.4/2 นักเรียนมาโรงเรียน 10 คนหญิง2 คน ชาย 8 คน และมีเรียนคาบวิทยาศาสตร์ 2 คาบ ซึ่งครูเตรียมการสอนมาทั้งคืน เรื่อง การทดลองการเดินทางของแสงผ่านตัวกลาง แต่ทุกอย่างต้องดำเนินต่อไป เมื่อมีนักเรียนแค่นี้ ครูก็จะสอนแค่นี้ เริ่มแบ่งกลุ่มใหม่ เป็น 2 กลุ่ม มีน้อยก็ดีเหมือนกันแฮะ เงียบดี สอนง่าย ทั่วถึง การทดลองเริ่มต้นขึ้น นักเรียนตั้งใจทำงานมาก ตั้งใจเรียน ตั้งใจทดลอง เมื่อการเรียนการสอนผ่านไป โรงเรียนก็ปล่อยให้นักเรียนกลับบ้าน เนื่องจากวันนี้จะมีงานเดินขบวนกระทงใหญ่ ซึ่งรถจะติดมาก เลยอนุญาตให้เด็กกลับบ้านเที่ยงตรง แต่ครูเวร ก็ยังอยู่จ้า... นั่งดูความเรียบร้อยต่อไป จนเด็กกลับบ้านแทบจะหมดโรงเรียนแล้ว ครูเวรถึงจะได้กลับ โอ้ววววววววววว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)