งานใดใครทำไม่ชำนาญ...ความตกต่ำจะเกิดมีความเห็น (0)