การเลือกธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ

การเลือกธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ


ในปัจจุบันทางธนาคารนั้นมีการแข่งขันทางด้านสินเชื่อกันสูงมาก ทำให้แต่ละธนาคารจึงงัดไม้เด็ดออกมาแข่งขันกันอย่างสูง จึงเกิดคำถามยอดฮิตมาตลอดว่า "เอ๊ะ!!เลือกธนาคารไหนดีหล่ะ??" เพราะแต่ละธนาคารรายละเอียดที่ต่างกันไป ตามแต่จะคุณหรือไม่เท่านั้นเอง ฉะนั้น การเลือกขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะประเภทใด ควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้


<p “=””>1.อัตราดอกเบี้ย
ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆ ต้องดูก่อนว่าลักษณะอัตราดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชำระนั้นตรงใจคุณหรือไม่ เช่น
-อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (fixed rate) อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่มีขึ้นมีลงตามปัจจัยต่างๆของธนาคาร คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด
เช่น ถ้ากำหนดไว้ที่ดอกเบี้ย 10% 10ปี ก็เสียดอกเบี้ยเท่านี้ ไม่มีเปลี่ยนแปลง
-อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (floating rate) อัตราดอกเบี้ยที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆของทางธนาคาร
เช่น MRR MOR MLR ต่างกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพราะจะมีการปรับแปลงอัตราดอกเบี้ยตามเศรษฐกิจ

</p> <p “=””>MRR MOR MLR คืออะไรกัน??
คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้เรียกเก็บดอกเบี้ยกับลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะเศรษฐกิจหรือปัจจัยต่างๆ
MRR (Minimum Retail Rate) : อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน
MOR (Minimum Overdraft Rate) : อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)
MLR (Minimum Loan Rate) : อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

</p> <p “=””>2.ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม
ในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรม ซึ่งมีอัตราต่างกันไป เช่น
- ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ 1,500-2,500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ หรือ มูลค่าการจดจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และอากรแสตมป์เสียในอัตรา 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
- ค่าประกันอัคคีภัยประมาณ 2,000 บาท ต่อ ราคาบ้าน 1 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ คิดในอัตรา 0-1% ของยอดวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด กรณีคืนเงินกู้ก่อน 3 ปี คิดในอัตรา 0-2%

</p> <p “=””>3.ธนาคารที่คาดว่าจะปล่อยให้กู้
แต่ละธนาคารก็จะมีเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่แตกต่างกันไป เช่น อายุของผู้ขอกู้สินเชื่อ หรือคำนวณรายได้เมื่อเทียบกับ วงเงินที่ขอกู้ หรือดูจากความสามารถในการชำระหนี้ ฯลฯ
</p>ทั้งนี้ทั้งนั้น การเลือกธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป อาจทำให้มีวิธีการเลือกธนาคารเพื่อขอสินเชื่อแตกต่างกัน หรือเพิ่มขึ้นไปอีกตามแต่ละบุคคล*หากผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องประกาศขออภัยด้วยนะครับ
บรรณานุกรม
Money Hub. วิธีเลือกสถาบันการเงินขอสินเชื่อ [ออนไลน์] แหล่งที่มา :
https://moneyhub.in.th/article/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%...
Decor.MThai. ดอกเบี้ยลอยตัว กับดอกเบี้ยคงที่ ในการขอสินเชื่อบ้านต่างกันอย่างไร [ออนไลน์] แหล่งที่มา :
http://decor.mthai.com/financial/15515.html
Dot property. 7 เคล็ดลับเลือก “สินเชื่อ” เพื่ออยู่อาศัย [ออนไลน์] แหล่งที่มา :
https://www.dotproperty.co.th/blog/7-%E0%B9%80%E0%...https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%94%E0%B8%...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเลือกธนาคารเพื่อขอสินเชื่อความเห็น (0)