​ชีวิตที่พอเพียง : 2838. FinTech เทคโนโลยีเปลี่ยนวิถีชีวิต


ช่วงเช้าวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผมไปร่วมฟังการประชุมเรื่อง FinTech เทคโนโลยีทางการเงินที่ทุกคนต้องรู้และเตรียมตัวพร้อมรับ ที่จัดโดย บวท. (บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) ซึ่งดูรายละเอียดได้ ที่นี่


ฟังแล้วเห็นชัดเจนว่าเทคโนโลยีดิจิตัลมันสร้างข้อมูลให้คนคิดนวัตกรรมขึ้นมาทำมาหากินแบบใหม่ๆ ได้ ดังตัวอย่าง บริษัท SoFi ที่เลือกกลุ่มลูกค้านักศึกษาในมหาวิทยาลัยดีๆ เรียนสาขาที่ทำเงินเร็ว ที่เรียกว่ากลุ่ม soon-to-be-rich แล้วเสนอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ลดจากอัตราปกติร้อยละ ๗ เหลือร้อยละ ๔ ต่อปี


ฟังคุณเจษฎา สุขทิศ เลขาธิการชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย (ตอนนี้เป็นสมาคมแล้ว) พูดเรื่อง FinTech กับคนไทยยุคดิจิตัล และเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมรับเทคโนโลยี ได้เข้าใจเรื่องกติกา sandbox ที่รัฐออกกติกาแบบทดลอง ไม่ถาวรให้ธุรกิจทดลองทำ เป็นเรื่องสำคัญมาก ผมฟังแล้วเกิดความคิดว่า หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยน่าจะเข้าไปสนับสนุนให้มีการวิจัยวิธีทำงานของภาครัฐส่วนที่ทำหน้าที่ regulator ที่เปิดช่องให้มีการทดลองและพัฒนา ไม่ทำเพียงกฎระเบียบที่แข็งตัว


FinTech ไม่เพียงเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คน แต่จะให้ประเทศไทย ๔.๐ เกิดขึ้นได้จริง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ regulator ต้องเปลี่ยนวิธีทำงาน เพื่อเปิดช่องให้มีการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลวิจารณ์ พานิช

๑๑ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)