ทำดีได้ดีอย่าได้เชื่อ.....ทดลองทำก่อนจึงจะได้รู้คำตอบความเห็น (0)