วันที่ 16 การเรียนการสอนที่ยาวนาน (6 ธันวาคม 2559)

การเรียนการสอนที่ยาวนาน

เช้าวันอังคารกับการเรียนการสอนที่จัดเต็มในช่วงเช้าแรกของสัปดาห์ หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จเรียบร้อย ก็เริ่มเข้าสู่คาบเรียนคณิตศาสตร์ วันนี้เรียนกันในเรื่อง พื้นที่ เป็นเนื้อหาในหน่วยที่ 2 ของภาคเรียนนี้ เนื่องจากโรงเรียนหยุดหลายวันมากตั้งแต่งานกีฬาสี ทำให้เด็ก ๆ ไม่ได้เรียนเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ ครูอย่างเรา ๆ จึงจำเป็นต้องเร่งสอนเนื้อหาให้เร็วขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสอนให้เด็กเข้าใจเนื้อหา สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ด้วยตัวเอง และแน่นอนว่า มีจำนวนไม่มากที่เข้าใจและสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ถ้ามองภาพรวม ๆ แล้ว น่าจะประมาณครึ่งต่อครึ่งของคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจ นี่คือ ปัญหาที่ท้าทายสุด ๆ สำหรับผู้สอน จะทำยังไงให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างเข้าใจและนำไปใช้ได้ อย่างน้อยก็ต้องร้อยละ 80 ถึงจะเรียกว่า ผ่านเกณฑ์ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ในคาบเรียนนี้ เนื้อหาไม่ยาก ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่สั่งงานให้นักเรียนทำ คนที่ทำงานเสร็จก่อนสามารถมาสอบท่องหน่วยการวัด ชั่ง ตวง ได้ (เก็บคะแนน) ซึ่งผู้สอนคิดว่าการจำหน่วยการวัด ชั่ง ตวง ได้ ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องนี้ จึงให้มีการสอบท่องเพื่อให้เด็กจำได้ แล้วนักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสง สื่อที่ใช้ในการสอน คือ การสาธิตการทดลอง และสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และก็ดูเหมือนว่าวีดิทัศน์จะเข้าใจง่ายกว่าที่ครูอธิบายอีกแฮะ 5555 ค่อย ๆ เรียนรู้กันไป ครูจะพยายามให้มากกว่านี้นะ ^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)