กลอนพระอาทิตย์ ของ ฟ.ฮีแลร์

บทความ

กลอนพระอาทิตย์ ของ ฟ.ฮีแลร์

โดย วาทิน ศานติ์ สันติ (4 พ.ย. 2559)

มนุษย์เราสามารถด่าได้ทุกอย่าง แม้แต่สิ่งที่ให้คุณประโยชน์กับเรามากที่สุด เราด่าพ่อแม่เมื่อไม่ให้เงิน ไม่ให้ไปเที่ยว ไม่ให้ในสิ่งทีเราต้องการ เราด่าครูอาจารย์ที่ให้การบ้านเยอะ ให้เราตก และลงโทษเรา เราด่าญาติที่เลี้ยงเรามาเมื่อทำให้เราผิดใจ เราด่าเพื่อน น้อยใจเพื่อน เมื่อเพื่อนไม่ตามใจ เราด่าฟ้าฝนเมื่อตกหนัก ทั้งที่ให้ชีวิตให้ความเจริญเติบโตของพืชพรรณธัญญาหาร ด่าพระอาทิตย์ทั้งที่ให้แสงให้ความอบอุ่น เราด่าทุกอย่างที่ไม่เป็นไปดั่งใจเรา เราโกรธเราเกลียดเราไม่ชอบบุคคลที่ไม่เป็นดั่งใจเรา แต่ต่อให้เราจะด่ามากน้อยแค่ไหน ทุกสิ่งก็ยังทำหน้าที่อยู่ดี.......

#แต่แปลกจะมีสักกี่คนที่ด่าตัวเอง

#ดังร้อยกรองของท่านเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ ดังนี้

"พระอาทิตย์ฤทธิ์ล้ำบํารุงโลก

ประสิทธิ์โชคส่องพิภพจบวิถี

ไม่เลือกรักมักชังจนมั่งมี

ไพร่ผู้ดีพึ่งพาเที่ยวหากิน

ใครทําไร่ไถนาหรือค้าขาย

ก็ส่องฉายให้เห็นเป็นนิจสิน

ได้ชื่นชมสมหวังทั้งแผ่นดิน

มิรู้สิ้นบารมีรวีวรรณ

แม้อาทิตย์คิดหน่ายไม่ฉายแสง

โลกจะแข็งเย็นชืดมืดมหันต์

เลิกค้าขายไร่นาสารพัน

จะพากันตายกลาดดาษดา

ถึงกระนั้นยังไม่พ้นคนแคะข้อน

ว่าแดดร้อนใจละเหี่ยเพลียนักหนา

ถ้าแดดอ่อนก็ค่อนว่าน่าระอา

จะตากผ้าก็ไม่แห้งแสงไม่มี

ถึงถูกด่าดวงอาทิตย์ไม่คิดตอบ

ทําความชอบตามฤดูอยู่คงที่

ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนวันเดือนปี

โลกจึงมีความสุขทั่วทุกคน

อันตัวเราเขาติตําหนิโทษ

จงกลั้นโกรธอดใจได้กุศล

ใครจะชอบหรือชังอย่ากังวล

บำเพ็ญตนเยี่ยงอาทิตย์เป็นนิตย์เอย"

ฟ.ฮีแลร์ (F. Hilaire) หรือ ฟร็องซัว ตูเวอแน (François Touvenet) เป็นนักบวชคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มาอยู่ในประเทศไทยราวปี พ.ศ.2444 จนถึงสิ้นชีวิต พ.ศ. 2511 ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับการยกย่องในด้านความแตกฉานภาษาไทย แต่งหนังสือเรียนภาษาไทย "ดรุณศึกษา" ให้เด็กไทยใช้เรียน มีงานเขียนมากมาย อีกทั้งมีความสามารถในการแต่งกลอน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพโปรดเชิญเข้าเป็นสมาชิกของ สมาคมวรรณคดี พ.ศ. 2475

วาทิน ศานติ์ สันติ

30 ตุลาคม 2559

ภาพและบทกลอนจาก Twitter มะเมี้ยวว‏@monzterking ค้นจาก https://mobile.twitter.com/hashtag/ฟฮีแลร์?src=has... 30 ตุลาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อารยธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีความเห็น (0)