สิ่งที่ไม่ควรทำหากต้องการขอสินเชื่อ

สิ่งที่ไม่ควรทำ หากเราต้องการขอสินเชื่อ


1. กรอกข้อมูลในการขอสินเชื่อไม่ครบถ้วน

คือ เรากรอกข้อมูลไม่ครบ เว้นช่องว่างในการให้ข้อมูลแก่ธนาคารที่เราจะขอสินเชื่อ ทำให้เราดูว่าทุจริตในการให้ข้อมูล


2. กรอกข้อมูลในการขอสินเชื่อไม่เป็นความจริง

คือ การให้ข้อมูลเป็นเท็จแก่ธนาคารที่เราต้องการขอสินเชื่อ


3. สมัครการขอสินเชื่อ ทั้งๆที่คุณสมบัติ และความพร้อมในการเตรียมเอกสารนั้น ไม่ครบ

คือ ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อของแต่ละธนาคารนั้นไม่เหมือนกัน และคุณสมบัติในการให้สินเชื่อก็ไม่เหมือนกัน เช่นกัน เราควรศึกษาก่อนว่าคุณสมบัติ และเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องมีให้ครบ ก่อนจะยื่นใบสมัครขอสินเชื่อแก่ธนาคาร


4. การมีบุคลิกภาพที่ไม่ดี

คือ การแต่งกายที่ไม่สุภาพ เช่น ใส่ขาสั้น รองเท้าแตะ เพื่อเดินเข้าไปขอสินเชื่อ


5. มีประวัติที่ไม่สะอาด ไม่มีความน่าเชื่อถือ ด้านเครดิต

คือ มีการผิดนัดชำระหนี้ที่มีอยู่ ไม่ยอมจ่ายหนี้เดิม ผิดนัดบ่อย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ไม่ควรทำหากต้องการขอสินเชื่อความเห็น (0)