(๒) เรา คือ แกนนำ : เครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี ปี ๒๕๖๐ (ปีสองแล้วจร้า)ต่อจาก บันทึกนี้ นะคะ

เข้ากลุ่ม ๘ คน แล้ว นำเสนอ "ฝันดี สุขภาพดี / ฝันร้าย สุขภาพเจ็บป่วย" เรียบร้อย

หลายกลุ่มพูดถึงมะเร็ง

ตามข้อมูลที่น้องต้อมนำมาเล่าให้ฟัง อำเภอสระใครของเราตายมากที่สุดจากมะเร็งตับ รองไป มะเร็งท่อน้ำดี

น้องต้อมขอเสนอโครงการคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ... ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สปสช.เขต ๘ อุดรธานี


๔ ข้อ ขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง จะทำตารางนัดหมายเข้าตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจอัลตร้าซาวนด์ ที่โรงพยาบาลสระใครต่อไป

ลองอ่านดูนะคะ สมาชิก GTK ท่านใด จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี .... หรือไม่ !!!!

• เป็นคนอีสานโดยกำเนิด

• อายุ 40 ปี ขึ้นไป

• เคยกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ

• เคยมีประวัติตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ

• เคยมีประวัติกินปลาดิบ

• ญาติสายตรงป่วยเป็น มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี

^_,^


จากนั้น พี่นิต ณัชชา เดชชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้จัดการกรณีโรคเรื้อรังอำเภอสระใคร ทีมสร้างเสริมสุขภาพ NCDs dream team

ชี้แจงเกณฑ์การประกวด "หมู่บ้านสุขภาพดี" (ชื่อเล่นของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) ปีที่สอง

และหมออ้อ ทันตแพทย์หญิงธิรัมภา ลุพรหมมา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทีมสร้างเสริมสุขภาพ และทีมสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก อำเภอสระใคร ชี้แจงเกณฑ์ประกวด "ชุมชนต้นแบบฟันดี"

กลัวพูดแล้วลืม มอบเอกสารรายละเอียดเกณฑ์ทั้งสองประกวดไปด้วย ให้แกนนำทุกหมู่บ้านนำไปศึกษาก่อน

ซึ่ง คปสอ.สระใคร (คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ) คณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอสระใคร แกนนำหมู่บ้านในเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี เครือข่ายชุมชนฟันดี จะจัดงานใหญ่ "มหกรรมเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี ปีที่ ๒" ประมาณเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐

แล้วนัดหมายแน่นอนจะตามไป พร้อมหนังสือเชิญถึงผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมาร่วมจัดงานมหกรรมด้วยกันนะคะ

^_,^


เมนูอาหารวันนี้ ข้าวสวย ปลานึ่ง ผักนึ่ง แจ่ว แกงหน่อไม้ ฝึกตักในปริมาณที่พอดีกับการควบคุมน้ำหนัก สำหรับคนที่น้ำหนักเกิน (BMI ๒๓ kg./mxm. ขึ้นไป)

จานลึกครึ่งนิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ นิ้ว ข้าว ๑/๔ ของจาน ปลา ๑ ชิ้น จัดใส่ถุง ประมาณ ๑/๔ ของจาน รวมผักต่าง ๆ ประมาณครึ่งจานขึ้นไป ถ้าผักน้อยกว่าครึ่งจานก็ทดแทนด้วยตักแกงหน่อไม้เพิ่มได้อีก

ทีมวิทยากร ทีมจัดประชุมเอง กระชับความสัมพันธ์ในวงพาข้าว ... เพิ่มความอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน กินข้าวหม้อเดียวกัน .... นี่ละ Sakhrai Dream Team ของแท้ละ


อิ่มแล้ว ไปแปรงฟันกันเถอะค่ะ ทีมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแนะนำเพิ่มเติม วิธีทดสอบความสะอาดของการแปรงฟัน ใช้หลอดตัดปลายเฉียง ขูดที่คอฟัน ถ้ามีขี้ฟันออกมา แปลว่ายังไม่สะอาด ก็แปรงซ้ำอีก

ขูดด้านในฟันด้วย ทั้งบนล่าง โดยเฉพาะซี่ใน ๆ ที่อาจจะแปรงไปไม่ถึง

ใครที่เคยฝึกมาเก่ง ๆ แล้ว ช่วยกันสอนเพื่อนคนอื่น พอตอนทีมสร้างเสริมสุขภาพอำเภอสระใคร ทีมหมอครอบครัว ไปเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชนถึงหมู่บ้าน จะตามไปดูว่ายังแปรงฟันสะอาดอยู่ไหม^_,^

กลับขึ้นห้องประชุม ๑๒ บ้านเก่าที่เข้าร่วมเครือข่ายตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ กระจายแยกกันออก

หนึ่งกลุ่มให้มีบ้านใหม่ปีนี้ (๑๐ หมู่บ้าน) เข้ากลุ่มด้วย จับกลุ่ม ๒ - ๓ หมู่บ้านต่อกลุ่ม

ระดมจิตใจ ระดมสมองช่วยกัน ลองออกแบบกิจกรรมเพื่อหมู่บ้านสุขภาพดี

• ๑. กิจกรรม

• ๒. ผู้นำที่พาทำกิจกรรม

• ๓. สิ่งที่ได้

• ๔. ระยะเวลา

เสนอผลการคิดร่วมกัน บางกลุ่มได้น้อย บ้านแชมป์เก่า ประสบการณ์เยอะได้ ๘ กิจกรรมเป็นอย่างน้อย

เชื่อว่าแกนนำชุมชนแต่ละคนคงเก็บเกี่ยวความคิดของกลุ่มอื่น ๆ นำไปเสนอในที่ประชุมของหมู่บ้านตนเอง เพื่อออกแบบกิจกรรมที่จะทำจริงให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเราเองมีสุขภาพดีขึ้น


ตัวอย่างบางกลุ่มนะคะ

กลุ่มตำบลสระใคร

บ้านยางคำ หมู่ ๙ (บ้านใหม่เริ่มปี ๒๕๖๐) บ้านนาไหม หมู่ ๑๒ (บ้านเก่า เริ่มปี ๒๕๕๙)

• ๑. กิจกรรม ออกกำลังกาย ทำความสะอาดหมู่บ้าน ทำบุญตักบาตร แนะนำการแปรงฟันถูกวิธี

ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงไก่-เป็ดกินเอง

• ๒. ผู้นำที่พาทำกิจกรรม อสม. ผู้นำ ชาวบ้าน

• ๓. สิ่งที่ได้ สุขภาพแข็งแรง ฟันแข็งแรง หมู่บ้านสะอาด

• ๔. ระยะเวลา ทำทุก ๑ เดือน


กลุ่มตำบลสระใคร

บ้านน้ำสวยใต้ หมู่ ๑๑ (บ้านใหม่เริ่มปี ๒๕๖๐) บ้านไชยา หมู่ ๔ (บ้านเก่า เริ่มปี ๒๕๕๙)

• ๑. กิจกรรม - พัฒนาในชุมชนในแต่ละเทศกาล ลดลูกน้ำ ทำความสะอาด/วันสำคัญต่างๆ

- ออกกำลังกายสร้างสุขภาพในชุมชน / ๓ วัน ต่อสัปดาห์

- กินเพื่อสุขภาพ รู้จักกิน ปลูกผักกินเอง ลดเหล้า ลดน้ำหวาน กินน้ำเปล่า

/ ทำได้เรื่อย ๆ

- คนในชุมชนสุขภาพฟันดี เน้นผู้ใหญ่ด้วย/ทุกวัน ๆ ละ ๒ ครั้ง

- ตรวจสุขภาพประจำปี / ปีละครั้ง

• ๒. ผู้นำที่พาทำกิจกรรม อสม. ผู้นำ จนท.รพ.สต. ชาวบ้าน

• ๓. สิ่งที่ได้ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำ ชุมชนสะอาด ลดต้นทุนในครัวเรือน ลดสารพิษจากยาฆ่าแมลง คนในชุมชนสุขภาพดีฟันดี

• ๔. ระยะเวลา ตามกิจกรรมกลุ่มตำบลสระใคร

บ้านน้ำสวย บ้านหนองบัวเงิน

• ๑. - กิจกรรม ออกกำลังกาย ๓ วัย/เต้นแอโรบิก รำไม้พอง

- ออกตรวจลูกน้ำ พร้อมกับแนะนำปลูกผักรั้วกินได้

- คัดกรองเบาหวานความดัน

- ทำบุญตักบาตร

- ทำความสะอาดหมู่บ้าน ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน

- ประชุมเดือนละครั้งในชุมชน

- จัดคณะทำงานดูแลคนท้อง หลังคลอด ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก พัฒนาการ ฟันของเด็ก

- ดูแลผู้ป่วยจิตเวช

- ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้สูงอายุ

• ๒. ผู้นำที่พาทำแต่ละกิจกรรม ระบุชื่อผู้นำทำกิจกรรมชัดเจน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมชุมชน ทีม อสม. จนท. ชาวบ้าน

• ๓. สิ่งที่ได้ แต่ละกิจกรรมระบุสิ่งที่ได้ชัดเจน (ผลลัพธ์) เช่น คนในชุมชนสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรค ไม่มีพุง ปลอดโรคไข้เลือดออก บ้านสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม น่าดู ได้รับข่าวสารบ้านเมืองจากส่วนราชการและสังคม จำนวนผู้ป่วยเบาหวานลดลง รายใหม่ลดลง ผู้ป่วยจิตเวช ติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุจิตใจดีสุขสมบูรณ์ขึ้น

• ๔. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดทั้งปี ๒๕๖๐ รายละเอียดตามตารางกิจกรรม


^_,^

นัดหมายการออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานในหมู่บ้าน โดยทีมสร้างเสริมสุขภาพอำเภอสระใคร ทีมหมอครอบครัวประจำหมู่บ้าน

ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จองเวลาเป็นสัปดาห์ไว้ก่อน ใกล้ ๆ ค่อยนัดวันที่แน่นอนนะคะ

• ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ต.สระใคร (บ.ไชยา , บ.โพนหวาย ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐)

• ๑๓ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ต.บ้านฝาง

• ๒๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ต.คอกช้าง

แล้วพบกันนะคะ แกนนำชุมชนที่ใส่ใจสุขภาพตนเองและจะเป็นผู้นำสุขภาพในหมู่บ้านตนเองต่อไป

คนอำเภอสระใครสุขภาพดีขึ้น ๆ แน่นอน .... ด้วยตัวเราเอง

สวัสดีนะคะ

^_,^

หมายเลขบันทึก: 621918เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2017 17:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2018 21:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

มีกิจกรรมตลอดครับ

ทึ่งตารางทำกิจกรรม

6 – 10 มีนาคม 2560 ต.สระใคร (บ.ไชยา , บ.โพนหวาย 10 มี.ค.2560)

• 13 – 17 มีนาคม 2560 ต.บ้านฝาง

• 21 – 24 มีนาคม 2560 ต.คอกช้าง

.ตามมาเชียร์ครับ

-สวัสดีครับพี่หมอ

-ตามมาเยี่ยมคนทำดีขอรับ

-กิจกรรมดีๆ แบบนี้ล่ะที่ผมชอบ 55

-ขอบคุณครับ


กองเชียร์เข้มแข็งมาก ขอบคุณค่ะ อ.ขจิต

กิจกรรมเราเกี่ยวข้องกันเน้าะคุณเพชรฯ

ปลูกพืชผัก ข้าวปลอดสารพิษ กินเอง .... เหลือขาย

ขอบคุณคร้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท