170122-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – beg to advise

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.22


Beg to advise

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้วลี “beg to advise”

มีการใช้มากเกินควร ในจดหมายติดต่อทางธุรกิจ เช่น

“I beg to advise you that your valued order has been received.”

ที่สามารถ ทำให้ง่ายขึ้น และประหยัดถ้อยคำ ด้วยการเว้น ทั้งหมด หน้า “Your”

โดยเริ่มแค่ “Your valued order ……….”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114



ความเห็น (0)