สอบพูดภาษาอังกฤษ 6 มกราคม พ.ศ.60

สำหรับวันนี้การสอนภาษาอังกฤษในปีใหม่นี้จากการสอนภาษาอังกฤษที่ในหนึ่งสัปดาห์จะทำการสอนเพียงแค่ 2 คาบ แต่ทางนโยบายของทางรัฐบาลได้ขอให้มีการเพิ่มขึ้นมาอีก 2 คาบ รวมแล้วเลยทำการสอนเป็น 4 คาบโดยการที่ให้มีการเพิ่มขึ้นมานี้เป็นการที่เน้นให้เด็กนักเรียนฝึกการสนทนา ดังนั้นเราในฐานะครูฝึกสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนอกจากที่จะสอนในหัวข้อตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็จะต้องเตรียมเหตุการณ์ต่างๆมาให้เด็กๆได้ฝึกการสนทนา เพราะการเรียนวิชานี้จะเรียนเพียงเนื้อหาอย่างเดียวไม่ได้เลยจะต้องทำการเน้นให้เด็กได้กลาแสดงออก กล้าพูด เพราะเด็กไทยยังมีข้อด้อยตรงที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด เพราะกลัวผิด ซึ่งถ้าครูคอยกระตุ้นและพยายามส่งเสริมรับรองเด็กไทยจะเป็นเด็กไทยยุคใหม่


สองหนุ่มตัวแสบพร้อมที่จะสนทนาแล้วครับครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"ความเห็น (0)