บันทึกถึงศิษย์ในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

GD
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช่นเดียวกับทุก ๆปี วันครู ๑๖ มกราคม เตือนให้คิดถึงครูอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนตนเองมา

ขอคารวะครูอาจารย์ทุกท่านด้วยหัวใจค่ะ

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา

ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ผู้ให้โอวาทเหล่านั้น


และในฐานะครูอาจารย์ด้วยตนเอง

รู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนัก ลืมความเหนื่อยยากทุกข์ใจทึ่เคยเกิดขึ้นอยู่บ้าง

เมื่อการณ์ไม่เป็นดังหวัง

.....เมื่อได้รับสารหรือมาลัยแสดงความระลึกถึงจากศิษย์ในวันครู

แม้เพียงไม่กี่คนจากศิษย์นับพันที่บรรจงปั้นออกไป

แต่เรารู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นยังจำเราได้ด้วยความรู้สึกที่ดี

เพราะเราเป็นครูที่ดีของเขาในนิยามของการเป็นครูดี

ขอให้ศิษย์ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน perspectiveความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

มาสวัสดีวันครูครับ

ขอให้มีความสุขมากๆครับ

-สวัสดีครับ

-ขอร่วมระลึกถึงพระคุณครูทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ


เขียนเมื่อ 

ตามมาขอบคุณอีกรอบ

ที่แนะนำให้แจกให้หนังเล่มที่ผมเขียนให้แก่ครู