คุณครูชื่น บัวคีรี...ครูผู้สร้างชีวิตใหม่ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คุณครูชื่นยังอยู่ไหมครับ