อู๋เพื่อนรัก (ตอน ๔ สุขอนามัย)

ตอน ๔ เรื่องสุขอนามัย

เรื่องนี้ดูเผินๆเหมือนดังว่าเป็นหน้าที่กระทรวงสาธาฯ แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องความมั่นคงมนุษย์มากกว่า ตัวอย่างเช่นเนื้อสัตว์ ผัก มีสารพิษตกค้างมาก กินไปนานๆก็ทำให้เกิดการป่วยไข้หลายประการ มีงานวิจัยฝรั่งพบด้วยกว่ากินมากกๆ แล้วทำให้เด็กไอคิวต่ำ อีกหลายเรื่องทำนองเดียวกันนี้ผมว่าน่าทำร่วมกับกระทรวงสาธาได้ เช่นน้ำประปาดื่มได้นอกจากสุขอนามัยดีแล้วยังลดค่่าใช้จ่ายได้อีกมาก ทำให้เกิดความมั่นคงมนุษย์โดยอ้อม(มีเงินใช้)

---รักเพื่อนเสมอ

..คนถางทาง (มค.๖๐)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)