อาสาสมัครต้องผ่านการอบรมและทด สอบคุณสมบัติ เพื่อให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ ป้องกันการฆ่าตัวตาย ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ปรัชญา หรือ ลัทธิการเมืองใด อาสาสมัครไม่จำกัดอาชีพ ไม่ได้รับค่าตอบแทน และมีค่าใช้จ่ายในการอบรม 500 บาท

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย 02-713-6790

http://www.samaritansthai.org

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว