ผมเขียนคู่มือ (เล็กๆ) เพื่อ Blogger ชาว GotoKnow ได้เอาไว้ใช้ตรวจสอบสถิติ ซึ่งใช้ได้ทั้ง Blog ของตนเอง และ Blog ของคนอื่นๆ ที่เราสนใจ  สามารถเรียนรู้ได้จาก  คลิก

ขอให้ทำลายสถิติกันเยอะน่ะครับ

วิชิต