กองทุนรองเท้า รพ.ครบุรี

ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่สามารถจ่ายค่ารองเท้าได้ภายในครั้งเดียว

ดิฉันเคยเกริ่นเรื่อง "กองทุนรองเท้า" ของ รพ.ครบุรี (อ่านที่นี่) ซึ่งคุณหมอสกาวเดือน นำแสงกุลหรือหมอฝนริเริ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้ใส่รองเท้าที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าได้ ผู้ป่วยสามารถซื้อรองเท้าจากกองทุนและทยอยจ่ายเงินค่ารองเท้าตามกำลังทรัพย์ของตนเอง

ตัวอย่างรองเท้า

วันนี้คุณหมอฝนส่งรายละเอียดของโครงการมาให้ จึงขอนำมาเผยแพร่ ท่านที่สนใจบริจาคเงินช่วยกองทุนนี้ สามารถติดต่อคุณหมอฝนได้ที่ [email protected] หรือ [email protected]

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

กองทุนรองเท้าเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอครบุรี

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันจากพฤติกรรมการกินและการทำงานของคนได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ส่งผลให้ประชาชนป่วยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น โดยโรคเบาหวานเป็นโรคที่พบมากขึ้น และมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและเรื้อรังหลายอวัยวะ ได้แก่ โรคไตวาย , โรคเบาหวานขึ้นตา , โรคปลายประสาทเสื่อม ทำให้ มีโอกาสเป็นแผลที่เท้า และ ต้องตัดเท้าในที่สุด , โรคอัมพาต , โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

อำเภอครบุรี มีผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และรับการดูแลอย่างต่อเนื่องประมาณ 1,500 คน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแผลที่เท้า ต้องมานอนรับการดูแลแผลที่เท้า เป็นเวลานาน และ ส่วนหนึ่งต้องมีการตัดนิ้วเท้า หรือตัดเท้า เพื่อรักษาชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย และญาติอย่างมาก


ทางโรงพยาบาลครบุรี ได้ ส่งทีมไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และได้เริ่มทำการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน , สอนการดูแลเท้าตามบัญญัติ 10 ประการ และ ได้แนะนำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนรองเท้า เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นแผลของผู้ป่วย


จากปัญหาที่พบคือ ผู้ป่วยไม่คุ้นเคยกับรองเท้าหุ้มส้นหรือ คัทท์ชู จึงได้ปรับเป็นรองเท้าที่รัดเท้า และ ข้อเท้า เพื่อให้สามารถเดินได้สะดวก และได้ไปติดต่อที่บริษัทรองเท้าเพื่อให้ได้รองเท้าที่เหมาะสม และ ราคาที่ถูกที่สุด แต่ยังมีปัญหาว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่สามารถจ่ายค่ารองเท้าได้ภายในครั้งเดียว จึงได้มีแนวคิดจัดตั้งกองทุนรองเท้าเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน อ.ครบุรี ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยมีและใช้รองเท้าที่มีความเสี่ยงน้อยลง และสามารถผ่อนชำระค่ารองเท้าได้ โดยไม่เดือดร้อนต่อวิถีชีวิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อระดมเงินทุนในการชำระค่ารองเท้าให้ผู้ป่วยเบาหวาน อ.ครบุรี และให้ผู้ป่วยเบาหวานผ่อนชำระโดยไม่มีดอกเบี้ยใด ๆ ทั้งสิ้น
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการดูแลเท้าตามบัญญัติ 10 ประการ และเห็นความสำคัญในการใช้รองเท้าที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นแผล


การดำเนินงาน
1. เลือกรองเท้าที่มีอยู่ในตลาด เพื่อคัดเลือกให้ มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการป้องกันเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน และได้มีรองเท้า 4 แบบ ให้ผู้ป่วยเลือกใช้ตามความเหมาะสม ความชอบ และสะดวกใช้

• แบบที่หนึ่ง  เป็นรองเท้าหุ้มส้น ราคาคู่ละ   170  บาท
• แบบที่สอง  เป็นรองเท้ารัดข้อ  ราคาคู่ละ   210  บาท
• แบบที่สาม  เป็นรองเท้าหุ้มส้น ราคาคู่ละ   495  บาท
• แบบที่สี่ เป็นรองเท้าตัดโดย สถาบันราชประชาสมาสัย ราคาคู่ละ     300  บาท

2. ติดต่อบริษัท เพื่อสั่งซื้อในราคาต้นทุน (ดังราคาข้างต้น ) ในการสั่งซื้อรองเท้าจากบริษัทมีข้อแม้ว่าต้องสั่งซื้ออย่างน้อย 80 คู่

3. มีผู้บริจาคเงินตั้งต้นกองทุน 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1. ได้มีการสั่งซื้อรองเท้า  และจ่ายรองเท้าให้กับผู้ป่วย ดังนี้

สั่งซื้อรองเท้า ทั้งหมด 3 ครั้ง  จำนวน  131 คู่
จ่ายรองเท้าให้ผู้ป่วย  จำนวน  83 คู่
จ่ายค่ารองเท้าไปทั้งหมด  31,155 บาท
รับค่ารองเท้าจากผู้ป่วย  10,800 บาท
ผู้ป่วยค้างจ่าย   8,475 บาท
เงินคงเหลือ   1,943 บาท
มียอดการสั่งจองรองเท้า (ที่ยังไม่มีขนาดให้ผู้ป่วย)   21 คู่

2. ปัญหาการดำเนินงานขณะนี้ คือ มีเงินไม่เพียงพอที่จะสั่งรองเท้าในรอบต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยเบาหวาน สามารถดูแลป้องกันการเกิดแผลที่เท้าได้
2. ผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะผู้มีปัญหาเท้าชา , ขาดเลือดมาเลี้ยง , เท้าผิดรูป มีรองเท้าที่เหมาะสมสวมใส่เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#เบาหวาน#โรงพยาบาลครบุรี#กองทุนรองเท้า

หมายเลขบันทึก: 62118, เขียน: 22 Nov 2006 @ 14:16 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 18:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)