ขณะนี้ทางงานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ภายใน และE-mail Address รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของบุคลากรภายในคณะฯเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจึงนำมาเผยแพร่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ติดต่อเรื่องงานกัน แต่(ทางงานประชาสัมพันธ์ ต้องขอสงวนหมายเลยโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ และเบอร์โทรที่ห้องพักไว้นะครับ) และทางงานประชาสัมพันธ์ก็จะแจกเป็นPeper ให้บุคลากรทุกท่านภายหลังครับ คลิกหมายเลขโทรศัพท์