วันนี้ สร้างบล๊อควันแรก ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวารินชำราบ  สรุปผลงานปี 2549