Day84 มหกรรมนักธุรกิจน้อย +++ (13 SEP 2016)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมนักธุรกิจระดับประถม 4 – 6 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน มีสินค้าหลากหลายชนิดให้คุณครู

ผู้ปกครองและนักเรียนได้เลือกจับจ่ายกัน แล้วพบกันในมหกรรมนักธุรกิจน้อยในปีต่อไปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)