Day83 Snap Chat +++ (12 SEP 2016)

วันนี้เป็นชั่วโมงเรียนคาบสุดท้ายของชุมนุม ป.ต้น เราจะให้นักเรียนทำแฮมเบอร์เกอร์ทานกัน เราสั่งการบ้านให้เด็กๆ เตรียมวัตถุดิบมาแล้วนะ

แต่นักเรียนทั้งหมดพร้อมใจกันไม่เอามา ซึ่งครูแตงโมได้ซื้อขนมปังกลมๆ สำหรับแฮมเบอร์เกอร์มาแล้วด้วย สุดท้ายนักเรียนนั่งทานขนมปังนั้น

เปล่าๆ เพรียวๆ แล้วเวลาเหลือก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเล่นกันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)