สวัสดีตอนเช้า....เหล่ามวลมิตร gotoknowความเห็น (1)

สวัสดียามเช้า อาจารย์ธนา คราน้ำท่วม

ระทดท้อระทมท้วม ขัดใจไปไหนยาก

น้ำเหนือไหล น้ำเลหนุน แสนลำบาก

รอบนี้มาก มากกว่าเก่าที่ผ่านมา