จุดอ่อนของระบบการศึกษาญี่ปุ่น


มีคนเข้าไปถามใน Quora ว่า What is wrong with the Japanese Educational system? มีคนตอบเพียง ๒ คน อ่านได้ ที่นี่ คำตอบจากคนญี่ปุ่นชื่อ Kotaro Hanawa (ที่เข้าใจว่าเวลานี้อยู่ต่างประเทศ) คือวัยรุ่นญี่ปุ่นเครียดเกินไป สถิติการฆ่าตัวตายของเยาวชนอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี ของญี่ปุ่นสูงที่สุดในโลก รองลงมาคือเกาหลีใต้ โปรดดูกราฟในคำตอบ เสียดายที่ตัวหนังสือในกราฟเป็นภาษาญี่ปุ่น


ดูตารางชีวิตประจำวันของนักเรียนญี่ปุ่นแล้วน่าตกใจ คือเลิกเรียน ๑๖ น. ก็ไปกวดวิชาต่อ จนถึง ๒๒ น. หรือบางวันก็ทำการบ้านจนถึงเที่ยงคืน


เขาบอกว่านักเรียนญี่ปุ่นต้องอยู่ใต้ระเบียบวินัยเข้มข้น ห้ามเดทกับเพื่อนต่างเพศ ห้ามทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนยังไม่ได้อนุมัติ ห้ามทำงานหารายได้ไปด้วย ยกเว้นมีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง ครูประจำชั้น และครูใหญ่ ห้ามพบปะพูดคุยกับเพื่อนต่างเพศ ยกเว้นในการเรียน ต้องแจ้งเส้นทางเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้โรงเรียนทราบ ต้องแต่งเครื่องแบบ ห้ามนำเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ไปโรงเรียน ห้ามนำสมาร์ทโฟนไปโรงเรียน

เขาบอกว่า ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นจงใจลดทอนความมั่นใจในตนเอง (self esteem) ของนักเรียนวัยรุ่น ซึ่งมีผลทำให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายมาก


อีกคำตอบหนึ่งบอกว่า ระบบการศึกษาญี่ปุ่น สอบบ่อยเกินไป ชั้นเรียนใหญ่เกินไป (๔๐ คน) และครูได้รับการฝึกไม่เพียงพอ เขาขยายความว่า ยังเรียนแบบท่องจำมากไป


วิจารณ์ พานิช

๑๐ ธ.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)