อนุทิน ๓๐ ธันวา.........บันทึกคำถวายความอาลัยความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-30 ธันวาคม ถือโอกาสพรวนชีวิตครับ https://www.gotoknow.org/posts/620856

-ขอบคุณครับ