161230-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Approach

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.29


Approach

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “approach”

(เน้น พยางค์ หลัง prohch) ว่า “uh-prohch


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้ความหมาย “approach” ว่าคือ

“method” ในการทำบางสิ่ง หรือ “จัดการ กับปัญหาหนึ่ง”

ใช้ “approach to” เช่น

‘He decided to adopt a different approach and teach the Bible through story-telling.’

‘This book takes an unorthodox approach to art criticism.’

‘Organizations which take a positive approach to creative thinking.’

คือ “a request” จากบางคน “asking” you ให้ทำบางสิ่ง ให้พวกเขา เช่น

‘They made a direct approach to the minister of education.’

คือ “the approach of” บางสิ่ง หมายถึง

การเคลื่อนที่ เข้าหา หรือ เข้าใกล้ กับ บางสิ่ง เช่น

‘Our approach frightened the birds.’

คือ “เส้นทาง/ถนน” ที่นำไปสู่ สถานที่หนึ่ง และเป็น ทางหลัก เพื่อให้ถึงทึ่นั่น” เช่น

‘Soldiers were guarding the approach to the city.’

‘An approach road.’

คือ เส้นทางบินของเครื่องบิน ขั้นสุดท้าย ก่อนหน้า ลงจอดที่ สนามบิน เช่น

‘It was clear to land so we made our approach.’


คำที่ใช้ร่วม กับ “approach” เป็น คุณศัพท์ เช่น

“a new/different/fresh/alternative approach” เช่น

‘a new approach to pollution control.’

“a positive approach” ที่แสดงว่า คุณเชื่อว่า สามารถทำบางสิ่งได้ เช่น

‘A positive approach is essential in beating pain.’

“a creative approach” คือ “การคิดหาแนวทางหรือวิธี ใหม่” เช่น

‘International business requires a more creative approach.’

“a general/broad approach” เช่น

‘Many governments have pursued this general approach to economic policy.’

“a direct approach” เช่น

‘We would do better to adopt a direct approach and tackle the problem at its source.’

“a practical approach” เช่น

‘Women often take a more practical approach.’

“a pragmatic approach” ที่ จัดการกับปัญหา ในวิถีทาง ที่ไม่ถูกจำกัด ด้วยหลักการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด เช่น

‘a pragmatic approach to management problems.’

“a balanced approach” ทำได้ ด้วยการพิจารณาทุกสิ่ง ในแนวทางที่ฉลาด เช่น

‘The president spoke in favor of a calm and balanced approach.’

“a tough approach” ที่ จัดการกับ บางสิ่ง ในแนวทางที่จริงจัง เช่น

‘The council adopted a tough approach to fighting crime.’

“a cautious approach” เช่น

‘China has followed a more cautious approach.’

“a flexible approach” โดยการใช้ วิธีการที่แตกต่าง ถ้าจำเป็น เช่น

‘We have a flexible approach to our clients’ requirements.’

“a traditional/conservative approach” เช่น

‘This is different from the traditional approach to high school teaching.’

“an unorthodox approach” ที่ไม่เหมือนกับ ที่คนอื่น เขาใช้กันตามปกติ เช่น

‘It’s an unorthodox approach that her doctor doesn’t recommend for everyone.’

“a scientific/systematic approach” เช่น

‘a scientific approach to the study of language.’


คำที่ใช้ร่วม กับ “approach” เป็น กริยา เช่น

“have an approach” เช่น

‘In the US they have a somewhat different approach.’

“take/adopt an approach” โดยใช้ ‘an approach’ เช่น

‘There were concerns that Beijing would take a tougher approach.’

“use an approach” เช่น

‘This approach has been used for a number of major investigation.’

“try an approach” เช่น

‘Some scientists have been trying an alternative approach.’

“prefer/favor an approach” เช่น

‘I prefer a traditional approach.’’


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)