161221-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – any & any and all

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.20

Ref.#595339


Any และ Any and all

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “any”

(เน้น พยางค์ แรก en) ว่า “en-ee”

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “any”

ใช้ “any” นำหน้า นาม เอกพจน์ ชนิด ‘countable’

เพื่อ กล่าวเกี่ยวกับ แต่ละ สิ่ง/บุคคล เฉพาะชนิดหนึ่ง เช่น

‘Look it up in any large dictionary.

‘These are things that any man might do under pressure.’

สามารถใช้ “any” นำหน้า นาม พหูพจน์ ชนิด ‘uncountable’

เพื่อ กล่าวเกี่ยวกับ ทุก สิ่ง/บุคคล เฉพาะชนิดหนึ่ง เช่น

‘The patients know their rights like any other consumers.’

ใช้ “any” นำหน้า นาม ชนิด ‘uncountable’

เมื่อ กล่าวเกี่ยวกับ จำนวนหนึ่ง ของบางสิ่ง เช่น

‘Throw any leftovers in the bin.’

เมื่อใช้ “any” นำหน้า นาม เอกพจน์ ชนิด ‘countable’ หรือ ‘uncountable’

ให้ใช้ กริยา รูปเอกพจน์ เช่น

Any book that attract children as much as this has to be taken seriously.’

‘While any poverty remains, it must have the first priority.’

เมื่อใช้ “any” นำหน้า นาม พหูพจน์ ชนิด ‘countable’

ให้ใช้ กริยา รูป พหูพจน์ เช่น

‘Before any decision are made, ministers are carrying out a full enquiry.’

ใช้ “any of” นำหน้า นามวลี พหูพจน์ เริ่มต้นด้วย “the” “these” “those”

หรือ “a possessive” เพื่อกล่าวถึง แต่ละ สิ่ง/บุคคล ที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะแห่งหนึ่ง เช่น

‘It was more expensive that any of the other magazines.’

‘You can find more information at any of our branches.’

สามารถใช้ กริยา ไม่ว่ารูป พหูพจน์หรือเอกพจน์ กับ “any of”

และกับ นามวลี พหูพจน์ การใช้รูป เอกพจน์ มีความเป็น ทางการ มากกว่า เช่น

‘Find out if any of his colleagues were at the party.’

‘There is no sign that any of these limits has been reached.’

สามารถใช้ “any of” นำหน้า วลีนาม เอกพจน์ เริ่มต้น ด้วย “the” “this” “that”

หรือ “a possessive” เพื่อกล่าวเกี่ยว “แต่ละส่วนของบางสิ่ง” เช่น

‘I’m not going to give you any of the money.’

‘I feel guilty taking up any of your time.’

ยังสามารถใช้ “any of” นำหน้า สรรพนาม

“this” “that” “these” “those” “it” “us” “you” หรือ “them” เช่น

‘Has any of this been helpful?’

‘I don’t believe any of it.’

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ “any” โดยไม่มี “of” เมื่อใช้ นำหน้า สรรพนาม เหล่านั้น

อย่าใช้ว่า “Has any this been helpful?”

สามารถใช้ กริยา ไม่ว่ารูป พหูพจน์หรือเอกพจน์ กับ “any of”

และ สรรพนาม “these” “those” “us” “you” และ “them” เช่น

‘It didn’t seem that any of us were ready.’

‘I don’t think any of us wants that.’

ใช้ “any” โดยเฉพาะตามหลัง “have” ในประโยค คำถามและปฏิเสธ

‘Do you have any suggestion?’

‘We don’t have any sugar.’

ยังสามารถ ใช้ “any” เป็น สรรพนาม เช่น

‘Discuss it with your female colleagues, if you have any.’

‘The meeting was different from any that had gone before.’


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย “any” เป็นคำที่ มีประโยชน์ ด้วยความหมาย หลายอย่าง

เช่น “one” “a” “an” “some” “no matter which” หรือ “every”

ถือว่า การใช้ “any” ในการพูด ไม่เป็นทางการ

ในความหมาย “at all”

เป็น กริยาวิเศษณ์ เช่น

‘He did not work any last month.’

ในประโยค แบบนี้ สามารถใช้ “at all” แทนที่ “any” ได้

หรือถ้าต้องการ อาจถือว่า “any”

ในประโยคเช่นนั้น เป็น “สรรพนาม” แทนที่จะเป็น “กริยาวิเศษณ์”


ส่วน วลี “any and all” ถือเป็น การใช้ คำฟุ่มเฟือย ควรหลีกเลี่ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)