161221-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Anxious & eager

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.20


Anxious และ Eager

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “anxious”

(เน้น พยางค์ แรก angk) ว่า “angk-shuh s”

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “anxious” กับ “about”

ถ้าคุณ “anxious about” บางคน/บางสิ่ง

หมายถึง คุณเป็น ห่วง พวกเขา เช่น

‘I was quite anxious about George.’

การใช้ “anxious” กับ “to”

ถ้าคุณ “anxious to do” บางสิ่ง

หมายถึง คุณต้องการ ทำสิ่งนั้น เป็นอย่างมาก เช่น

‘We are very anxious to find out what really happened.’

‘He seemed anxious to go.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ว่า บางคน ‘is anxious for doing’ บางสิ่ง


การใช้ “anxious” กับ “for”

ถ้าคุณ “are anxious for” บางสิ่ง

หมายถึง “คุณต้องการได้สิ่งนั้น” หรือ “ต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น” เช่น

‘Many civil servants are anxious for promotion.’

‘He was anxious for a deal, and we gave him the best we could.’

การใช้ “anxious” กับ “that”

ถ้าคุณ “are anxious that” บางสิ่ง เกิดขึ้น

หรือ “anxious that” บางสิ่ง ควร เกิดขึ้น

หมายถึง คุณต้องการ อย่างมาก ให้สิ่งนั้น เกิดขึ้น เช่น

‘My parents were anxious that I go to college.’

‘He is anxious that there should be no delay.’

อย่าสับสน “anxious” กับ “nervous”

ถ้า คุณ “are nervous” หมายถึง

“คุณค่อนข้าง ตกใจกลัว บางสิ่ง ที่คุณกำลังจะทำ” หรือ ประสบ เช่น

‘I began to get nervous about crossing roads.’

‘Both actors were very nervous on the day of the performance.’


Collins COBUILD English Dictionary

ให้รายการคำพ้องความหมาย “anxious” คือ “nervous” “irritated” “annoyed”

ถ้าคุณ “nervous” หมายถึง คุณค่อนข้าง ตื่นตกใจ กับบางสิ่ง

ที่คุณกำลังจะทำ หรือ ประสบ เช่น

‘My daughter is nervous about starting school.’

ถ้าคุณ “worried about” บางสิ่ง ที่อาจเกิดขึ้นแก่คนอื่น

อย่าใช้ว่า “nervous” ให้แทนด้วย “anxious” เช่น

‘It’s time to be going home – your mother will be anxious.’

‘I had to deal with calls from anxious relatives.’

ถ้าบางคน ทำให้คุณโกรธ และหมดความอดทน

เพราะคุณ ไม่อาจหยุด มิให้ดำเนินต่อไปได้

อย่าใช้ว่า “สิ่งนั้น ทำให้คุณ ‘nervous’”

ให้ใช้แทนด้วย “irritated” หรือ “annoyed”

‘Perhaps they were irritated by the sound of crying.’

‘I was annoyed by his questions.’


American Heritage Dictionary

อธิบาย การใช้ “anxious”

ว่า มีประวัติยาวนานว่า ใช้เป็นคำ พ้องความหมาย กับ “eager”

หากแต่ บางคนเลือกใช้ “anxious” เพื่อบรรยายถึง

ผู้คนที่ ‘worried’ หรือ ‘uneasy’ ดังแสดงในประโยค เช่น

‘He’s anxious about his coming surgery.’

อย่างไรก็ตาม มีการยอมรับได้ เพิ่มมากขึ้น

ในการใช้ “anxious” ในความหมายของ “eager”

หากแต่ การสำรวจ ของ Usage Panels แสดงจำนวน การยอมรับ

เพิ่มมากขึ้น จาก 47% เมื่อ 1999 เป็น 78% ในปี 2014

ถึงแม้การต่อต้าน การใช้ “anxious” ให้หมายถึง “eager” จะลดน้อย

หากแต่ ผู้เขียน ควรระวัง ว่ายังมีผู้ไม่เห็นด้วย

เมื่อใช้ “eager” ใน สถานการณ์ ที่ ไม่มี “anxiety” อยู่ด้วย


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย ว่า “anxious” ได้ความหมาย “earnestly desirous, eager”

มาตั้งแต่ กลาง ศตวรรษ ที่ 18 เช่น

“We are anxious to see our new grandson.”

ถึงแม้ บางคน ยืนยัน ว่า

ต้องใช้ “anxious” เสมอ เพื่อถ่ายทอดความหมายว่า “distress” หรือ “worry”

การใช้ใน นัยของ “eager” ถือเป็น มาตรฐาน อย่างเต็มที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)