ชมรมชาวงิ้วราย นครชัยศรี จัดเสวนาเรื่องปากคำประวัติศาสตร์ "งิ้วรายในความทรงจำ"

ชมรมชาวงิ้วราย นครชัยศรี จัดเสวนาเรื่องปากคำประวัติศาสตร์ "งิ้วรายในความทรงจำ"

ชมรมชาวงิ้วราย นครชัยศรี จัดเสวนาเรื่องปากคำประวัติศาสตร์ "งิ้วรายในความทรงจำ"

ความเป็นมาของชมรมชาวงิ้วราย นครชัยศรี

ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดของคุณชยพล กนกพฤกษ์ ผู้ที่มีถิ่นกำเนิดและเติบโตที่ตำบลงิ้วราย เริ่มศึกษาที่โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) โรงเรียนเพิ่มวิทยา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ประกอบธุรกิจประสบผลสำเร็จ จึงต้งการตอบแทนถิ่นกำเนิด เพื่อให้ลูกหลานในตำบลงิ้วราย เป็นคนดี มีอนาคตที่ดี ห่างไกลอบายมุข จึงได้รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนและผู้ที่รู้จักที่เคยอยู่ในตำบลงิ้วรายตั้งเป็นชมรมชาวงิ้วราย นครชัยศรีขึ้น เพื่อสนับสนุนโรงเรียนและท้องถิ่นและชุมชน

ชมรมชาวงิ้วราย นครชัยศรี มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนกันเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งโครงการของชมรมที่กำลังดำเนินการนอกเหนือสนับสนุนการศึกษา และชุมชน คือการฟื้นฟูตำบลงิ้วรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ และการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์งิ้วราย เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

การเสวนาเรื่องปากคำประวัติศาสตร์ "งิ้วรายในความทรงจำ" เป็นการระดมความคิด การรวมพลังของชาวงิ้วรายที่ช่วยกันเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับงิ้วรายในความทรงจำ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นหนังสือเผยแะร่อดีตอันยิ่งใหญ่ของชาวชุมชนงิ้วรายนครชัยศรี ในยุครุ่งเรืองเคยเป็นท่าเรือสำหรับเดินทางไปสุพรรณ เพื่อต่อรถไฟจากงิ้วรายเข้ากรุงเทพฯ เกิดธุรกิจต่างๆ เป็นตลาดที่มีความคึกคัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง งิ้วรายยังเป็นที่คั้งค่ายทหารญี่ปุ่นที่คอยเฝ้าสะพานเสาวภาสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำนครชัยศรี และงิ้วรายในอดีตบริเวณศาลเจ้าโรงหวดที่เคยเป็นที่ประทับแรมรัชกาลที่ ๔ ในการเสด็จพระราชดำเนินนมัสดารองค์พระปฐมเจดีย์ และบริเวณสถานีรถไฟวัดงิ้วรายเดิมยังเป็นสถานที่ประทับแรมของรัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จประพาสต้น นอดจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนวัดงิ้วรายในอดีต วัดงิ้วราย และสุานที่ท่องเที่ยวในงิ้วราย


กิจกรรมเสวนาประวัติ เล่าเรื่องอดีตความทรงจำจากคนงิ้วราย ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

การเสวนา "งิ้วรายในความทรงจำ"

อาจารย์ทินวัฒน์ และอาจารย์ประสาร มฤคพิทักษ์ ผู้ดำเนินรายการเสวนา

ผู้เข้าร่วมเสวนา

คุณเอนก นาวิกมูล แขกรับเชิญพิเศษร่วมฟังการเสวนา

นายกฯสมัชชา ทองสิมา นายก อบต.งิ้วราย ร่วมเล่าประวัติงิ้วราย

รศ.นุกูล ชมภูนิช เล่าประวัติศาสตร์นครปฐม

การแบ่งกลุ่มย่อยเสวนา


คุณเอนก นาวิกมูล ให้ข้อแนำนำเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนงิ้วราย นครชัยศรีความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ มากๆๆ

ตามมาเชียร์

เขียนเมื่อ 

อยากให้ถอดบทเรียนเรื่องนี้เลยครับ

เคยไปแถวห้วยพลู นครชัยศรีครับ

ตอนน้ำท่วม

https://www.gotoknow.org/posts/465871


ขอบคุณครับ เคยร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารที่บางพระเมื่อราวสามปีก่อน สุดยอดครับ

การเสวนาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการนำข้อมูลจัดทำหนังสือเกี่ยวกับความทรงจำงิ้วรายครับ