งานสังคมสงเคราะห์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ตอนที่2


ในปี พ.ศ.2511 สมเด็จย่า ได้ทรงรับ มูลนิธิชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ไว้ในพระอุปถัมภ์ มูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์จะช่วยจัดตั้งหมู่บ้านตามชนบทของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่หายป่วยจากโรคเรื้อนและโรคจิตสามารถมีที่ดินบ้านเรือนของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพของบุคคลเหล่านี้ให้มีงานทำ มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตามควรแก่อัตภาพ

หลักการดำเนินงานของมูลนิธิชีวิตใหม่

  1. ดำเนินการให้สมาชิกในหมู่บ้าน ได้ดำเนินชีวิตเช่นคนปกติทั่วไป สามารถเผชิญกับอุปสรรคด้วยตนเอง
  2. พยายามส่งเสริมให้ผู้หายป่วยจากโรคเรื้อนแต่ยังความพิการอยู่ และผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังแต่อาการทุเลา ได้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ตลอดจนส่งเสริมให้สังคมยอมรับ ลบความคิดที่จะเรียกว่า “หมู่บ้านโรคเรื้อน”ออกไปเสีย
  3. ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรม แบบสหกรณ์หมู่บ้าน สามารถใช้ที่ดินผืนนั้นไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

กิจกรรมที่ดำเนินการของมูลนิธิ

  1. ให้การสงเคราะห์เบี้ยเลี้ยง-ข้าวสาร ผู้สูงอายุและพิการอันเนื่องมาจากโรคเรื้อน ในบ้านพัก”อาคารสมเด็จหญิง”และในบ้านพัก”อาคารสมเด็จย่า” รวม 18 คน
  2. สนับสนุนค่าอาหารพิเศษ ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีอาการทางจิตทุเลา ในบ้านกึ่งวิถีชีวิตใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  3. เยี่ยมบ้านสมาชิกหมู่บ้านชีวิตใหม่ และหมู่บ้านไตรสภาวคาม โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่สมาชิกผู้สูงอายุและพิการอันเนื่องมาจากโรคเรื้อน
  4. ให้การสงเคราะห์ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้สูงอายุและพิการ ในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
  5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร ปลูกพืชไร่ ไม้ผล พืชผักสมุนไพร

ใน พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและเวลา เพื่อประโยชน์ให้บังเกิดแก่ประชาชนตลอดมา โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก สมควรเป็นปูชนียบุคคลที่นักสังคมสงเคราะห์ควรถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานของตนต่อไป ดังนั้น ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา

คำสำคัญ (Tags): #สังคมสงเคราะห์
หมายเลขบันทึก: 620109เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2016 17:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ธันวาคม 2016 17:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี