งานสังคมสงเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ตอนที่3)


  • โครงการบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดำริ

ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร ผู้คนที่ประสบเหตุการณ์รถติดอยู่ทุกๆ วันจะทราบว่าเป็นความทุกข์ยากที่แสน สาหัสเพียงใด การจราจรที่ติดขัดอย่างมากนั้น เป็นผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของคนหลายๆ ล้านคน ที่จะต้องประสบกับความ ทุกข์ยากลำบากทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นเหตุที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ำเป็นอย่างมาก กับการที่ต้องทนอยู่ กับอากาศที่เป็นพิษซึ่งเป็นมลพิษที่เกิดมาจากปัญหาการจราจรเป็นหลัก และเป็นเวลานานหลายปีที่ไม่มีผู้ใดสามารถแก้ไขบรรเทา เบาบางปัญหาได้ และด้วยความห่วงใยในพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สำหรับชาว กทม. จึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ก่อนที่จะปรากฏเป็นรูปธรรมให้เห็นอย่างเด่นชัดของการบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งสามารถลำดับการดำเนินงาน ได้ดังนี้

  1. เคารพกฎจราจร เจ้าหน้าที่ควรรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและกฎจราจร อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
  2. จักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว ไปยังจุดวิกฤตจราจร พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาในจุดนั้น โดยใช้จักรยานยนต์ปฏิบัติการนำขบวน ให้รถที่ติดอยู่เคลื่อนที่พ้นออกไปได้เหมือนน้ำไหล
  3. ดูแลถนน ให้รถเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วที่เหมาะสม โดยไม่ติดขัดอยู่กับที่เป็นเวลานาน
  4. ถนนคอขวด ต้องพยายามแก้ไขให้ได้เร็วจนสามารถเคลื่อนตัวไปได้เหมือนเทน้ำออกจากขวด
  5. หาความร่วมมือจากประชาชน ในระยะยาว รัฐบาลควรกระทำทุกวิถีทางที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับ เจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดและอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นของการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม มีพระราชดำริ ให้มีการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดทางกายภาพ อาทิ การ ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก การสร้างถนนเชื่อมต่อกับถนนสายหลักเพื่อเป็นการระบายการจราจร ให้สะดวกขึ้น การแก้ไขปัญหาคอขวด 4 มุมเมือง บริเวณรังสิต ธนบุรีปากท่อ ถนนศรีนครินทร์ขาเข้า ถนนพัฒนาการ และที่สำคัญ คือโครงการทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าถนนพระบรมราชชนนี แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักวางแผนเพื่อการพัฒนาที่ทรงมี สายพระเนตรกว้างไกลยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนได้

โครงการบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนี้ มิใช่เพียงพระราชทานพระราชดำริเท่านั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทุ่มเทพระองค์ในการศึกษาข้อเท็จจริง เพราะการแก้ไขวิกฤตจราจรแต่ละจุดนั้น จะมีตัวแปรเกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น การก่อสร้างทาง การก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือการเพิ่มของประชากร ซึ่งพระองค์ทรงใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง เพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยถึงสาเหตุ และพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาก่อนการพระราชทานแนวพระราชดำริ ทำให้ข้อมูลของพระองค์มีค่าทางวิชาการอย่างสูง นับเป็น รากฐานทางวิชาการที่หาข้อบกพร่องได้น้อยที่สุด และมีความเป็นไปได้สูงสุด ดังนั้น ทุกครั้งที่ทรงแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏจึงเป็นข้อเท็จจริงที่หาข้อโต้แย้งได้ยากมาก เพราะทรงทราบข้อเท็จจริงได้อย่างแจ่มแจ้ง น่าอัศจรรย์ จนทำให้เกิดความกระตือรือร้นของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้มีความคิดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างร่วมมือ ร่วมใจกันมากขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งและกว้างไกลทรงมองเห็นวิธีการแก้ไข ปัญหาการจราจร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว พร้อมทั้งพระราชทาน แนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละจุด ซึ่งแต่ละแห่งที่ทรงชี้แนะนั้นใช้เงินน้อยและสามารถแก้ไขได้ พระองค์ทรงพยายามขยายวงให้ กว้างขึ้นในแต่ละส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปัญหาการจราจร จากจุดเล็กๆ หลายจุดที่รัฐบาล กรุงเทพมหานคร กรมตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมรับพระราชดำริไปแก้ไขนั้น ก็จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลได้ทั้งหมดในที่สุด จึงนับได้ว่าโครงการพระราชดำริของพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ ให้ลุล่วงได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ (Tags): #สังคมสงเคราะห์
หมายเลขบันทึก: 620104เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2016 16:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ธันวาคม 2016 16:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี