​บันทึกที่ 23 วางพวงมาลาเจ้าแม่ดารารัศมี (9 ธันวาคม 2559)

ในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี
จะมีการวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง
เจ้าแม่ดารารัศมีที่พระตำหนัก
ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เป็นความโชคดีของฉันที่ได้ฝึกสอน
ในโรงเรียนที่ใกล้กับพระตำหนัก
แต่การเดินขบวนและการวางพวงมาลานั้น
ได้จัดขึ้นในตอนเช้า ฉันจึงไม่ได้เห็นพิธีอันสำคัญนี้
เพราะต้องทำหน้าที่อยู่ที่โรงเรียน
จึงขออนุญาตครูพี่เลี้ยงมาเที่ยวดูงานในตอนพักกลางวัน
ซึ่งต้องทำเวลามากเพราะมีเวลาเพียง 20 นาที
หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเท่านั้น

เมื่อมาถึงที่พระตำหนักแล้ว
ฉันจึงเข้าไปกราบอนุสาวรีย์ของเจ้าแม่ดารารัศมี
ข้าง ๆ ก็มีพวงมาลามากมายที่มาวางไว้ในตอนเช้า
แสดงถึงความระลึกถึงคุณความดี ความเมตตา
ของเจ้าแม่ที่ยังคงส่งความดีงามมาถึงปัจจุบัน
ด้านหน้าอนุสาวรีย์ของเจ้าแม่ยังมีการฟ้อนรำถวายไม่หยุด จากสำนักช่างฟ้อนต่าง ๆบริเวณโดยรอบยังมีการจำหน่ายชุดพื้นเมือง
อาหารเหนือ เครื่องดื่ม ของใช้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวล้านนา
และมีการแสดงซออีกด้วย
เห็นแล้วอยากพายายมาเที่ยวบ้างจัง ^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)