​บันทึกที่ 20 แพ็ค แพ็ค แพ็ค (1 ธันวาคม 2559)

จากการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญเมื่อหลายเดือนก่อน
ได้นำมาใช้ตอนนี้ แต่ไม่ใช่การสอนลูกเสือสามัญ
แต่เป็นลูกเสือสำรอง การเปิดกองก็ไม่เหมือนกัน
กว่าจะใช้คำสั่งแต่ละที ก็ต้องสอนก่อน
เพียงแค่การเปิดกองเราใช้เวลาไป 30 นาที
ภาพที่เห็นคือ ครูประจำชั้นแต่ละคนช่วยจัดระเบียบแถว
ของลูกเสือสำรองตัวเล็ก และเนื่องจากจำนวนนักเรียนในชั้น ป.2
มีประมาณ 120 คน การทำวงกลมก็จะใหญ่เป็นพิเศษ

สถานที่เปิดกองลูกเสือสำรองของเราได้เปิดกอง
ที่โดมกีฬาหน้าอาคารดรุณา
ที่เป็นอาคารประจำของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2
ซึ่งทำให้ลูกเสือตัวเล็ก ๆ ไม่ต้องตากแดด
รู้สึกว่าเด็ก ๆ จะชอบเรียนลูกเสือ
เพราะจะได้ออกมาเรียนข้างล่าง
แต่คุณครูต้องเจ็บคอ เพราะเด็กเยอะมากเสียงสู้เด็กไม่ได้
เด็กตั้งใจฟังนะ แต่ไม่ได้ยินสิ่งที่ครูพูดจึงทำตามคำสั่งไม่ได้

การเรียนลูกเสือของนักเรียน ป.2
จึงต้องใช้คุณครูผู้ชายช่วยสอนเพราะเสียงจะดังกว่าคุณครูผู้หญิง
เมื่อเปิดกองเสร็จเราก็แยกกันสอนโดยครูประจำชั้น
จะรับผิดชอบนักเรียนในชั้นของตนเอง
โดยเวลาในการเปิดกองลูกเสือสำลองครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเลยทีเดียว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)