ความหมายของ FOCUS

Turnoff
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

FOCUS ย่อมาจาก Follow One Course Until Success

แปลว่า "จงติดตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งมันสำเร็จ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธีระพงษ์ความเห็น (0)