ชีวิตที่พอเพียง : 2808. สายรัดข้อมือกระตุ้นพฤติกรรมสุขภาพได้ผล

มีรายละเอียดเปรียบเทียบข้อมูลอัตราตายของกลุ่มคนที่สายรัดข้อมือบอกระดับการเคลื่อนไหวร่างกาย ระดับต่างๆ และพบว่ายิ่งเคลื่อนไหวร่างกายน้อย โอกาสตายยิ่งสูง ทั้งสาเหตุการตายทั้งหมด และจากโรคหัวใจ และหลอดเลือด

บทความเรื่อง Fitness Trackers Might Help Us Live Longer (if Only We Use Them) บอกว่ามีผล การวิจัยยืนยันว่าคนที่สวมสายรัดข้อมือบอกจำนวนก้าวที่เดิน ระยะทางที่เดิน แคลอรีที่เผาผลาญไปในแต่ละวัน และอัตราการเต้นของหัวใจ ฯลฯ ได้รับประโยชน์ ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น และจะอายุยืนขึ้น หากใช้เครื่องนี้กระตุ้น ให้ออกกำลังหรือเคลื่อนไหวร่างกาย หรือทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสุขภาพมากขึ้น

ชื่อบทความบอกว่า สายรัดข้อมือกระตุ้นพฤติกรรมสุขภาพนี้อาจช่วยให้เรามีอายุยืนขึ้น ทำให้ผม นึกในใจว่า ผมอยากมีสุขภาพดี ช่วยตัวเองได้ไปจนใกล้ตาย มากกว่าอยากอายุยาวขึ้นโดยช่วยตัวเองไม่ได้ และนึกในใจว่า เครื่องอะไรก็ช่วยเราไม่ได้ หากตัวเราไม่มีความยืดหยุ่นในตัวเอง ไม่มีทักษะปรับพฤติกรรม ของตนเอง จะเห็นว่าข้อความในชื่อบทความผิดทั้งหมด เพราะเขาบอกว่าสายรัดข้อมือช่วยให้อายุยาวหาก ใช้มัน ซึ่งไม่จริง หากใช้มันแต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ก็เท่ากับเสียเงินซื้อมันโดยไร้ประโยชน์ ยกเว้นใช้ดูเวลา และในบางคนอาจเป็นเครื่องประดับ

เห็นไหมครับ สารในสื่อมวลชนมีมายา และความไม่แม่นยำ เจือปนเสมอ

เขาอ้างผลการวิจัยใหม่เอี่ยมใน American Journal of Epidemiology ที่วัดพฤติกรรมการอยู่เฉยๆ กับพฤติกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย เทียบในคนที่ตายจากสาเหตุทั่วไป กับที่ตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ศึกษาในคนอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ๓,๘๐๙ คน ที่ให้สวมสายรัดข้อมือบอกพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นเวลา ๗ วัน ติดตามไป ๖.๗ ปี พบว่า มีคนตาย ๓๓๗ คน ตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ๑๐๗ คน และพบว่า คนที่สายรัดข้อมือรายงานการเคลื่อนไหวร่างกายสูง มีอัตราตายจากโรคทั่วไป และจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ต่ำ เขามีรายละเอียดเปรียบเทียบข้อมูลอัตราตายของกลุ่มคนที่สายรัดข้อมือบอกระดับการเคลื่อนไหวร่างกาย ระดับต่างๆ และพบว่ายิ่งเคลื่อนไหวร่างกายน้อย โอกาสตายยิ่งสูง ทั้งสาเหตุการตายทั้งหมด และจากโรคหัวใจ และหลอดเลือด

วิจารณ์ พานิช

๑๒ พ.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)