161204-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Aim & intend

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.04

Ref.#595036


Aim และ Intend

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า เมื่อใช้ “aim” ใน ความหมาย

“การจัดตำแหน่ง” (positioning) ต้องตามด้วย “at” เสมอ เช่น

“Don’t aim the gun at me.”

เมื่อใช้ “aim” ใน ความหมาย

“to intend” = ตั้งใจ มุ่งหมาย

หรือ “to try” = ทดสอบ พยายาม

อาจตามด้วย “at” เช่น

“I aim at your happiness “

หรือตามด้วย Infinitive “to” เช่น

“I aim to make you happy.”

ไม่ควรใช้ “aim” ตามด้วย “at” และ “gerund” (นาม มาจากกริยา + ‘-ing’)

หลีกเลี่ยง การพูดหรือเขียนว่า ”I aim at proving you wrong.”


ส่วน “intend” ออกเสียง เน้น พยางค์ หลัง หมายถึง

“to design” = ออกแบบ

หรือ “to have in mind” = คิดไว้ในใจ

ถือว่า “เหมาะสม” และ “สละสลวย” มากกว่า “aim”

อาจใช้ “intend” ตามด้วย Infinitive “to” เช่น

“I intend to ride with you.”

หรือตามด้วย “gerund” เช่น

“I intend riding with you.”

หรือตามด้วย วลี เช่น

“I intend that you follow me promptly.”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “aim”

เมื่อ บางคนมี “aim” หมายถึง สิ่งที่พวกเขา “ตั้งใจจะทำให้สำเร็จ”

‘My aim is to play for England.’

‘It is our aim to have this matter sorted quickly.’

สามารถ กล่าวว่า “บางคนทำบางสิ่ง

“with the aim of” ผลสำเร็จเฉพาะอย่าง”

ต้องไม่ใช้ว่า “บางคนทำบางสิ่ง

“with the aim to achieve” ผลสำเร็จ” เช่น

‘They had left before dawn with the aim of getting a grandstand seat.’

‘The purpose of the meeting was to share information with the common aim of finding Louise safe and well.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ จ้ะ