161204-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Aid & aide

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.04


Aid และ Aide

สองคำที่ออกเสียงคล้าย ว่า “eyd”

Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย การใช้ “aid” และ ”aide”

ถึงแม้ นาม Aid และ Aide

ต่างมีความหมายร่วม อย่างหนึ่ง คือ “an assisting person”

เริ่มมีการใช้ ในความหมายนี้ ด้วยคำที่สะกด ว่า “aide” เช่น

“One of the senator’s aides is calling.”

คำ “aide” ใช้ในวงการ ทหาร เป็นคำย่อ สำหรับ “aide-de-camp”

และยังใช้การสะกดแบบนี้ กับ พยาบาล ว่า “nurse’s aide”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)