161201-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Afraid

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.01


Afraid

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “afraid”

(เน้น พยางค์ หลัง freyd) ว่า “uh-freyd


Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย “afraid” ว่า

“เต็มไปด้วย ‘fear’ ‘apprehension’ ‘concern’ หรือ ‘regret’

มีการใช้ทั่วไป ในการสนทนา ประจำวัน อย่างมากเกิน

กับ กริยา “to be” ให้มีความหมาย ใกล้เคียง กับ วลี

“to think” “to feel” “to believe”

ให้หลีกเลี่ยง การใช้ ข้อความเช่น

‘I’m afraid you’re wrong.’ และ

‘I’m afraid not.’

เว้นแต่ เมื่อ คุณมีความรู้สึก “เข้มข้นและรุนแรง”

ในความห่วงใย/เศร้า หรือ วิตกกังวล

ในการ พูดและเขียน “อย่าใช้ คำ ‘afraid’

ถ้าสามารถใช้ คำที่ให้ “ความรู้สึกเท่าเทียมกัน” เช่น

‘scared’ ‘apprehensive’ ‘fearful’ ‘frightened’

‘alarmed’ หรือ ‘terrified’

ในการ สนทนา แบบกันเอง หรือ ไม่เป็นทางการ

บ่อยครั้งใช้ “afraid” กับทั้งกับ “การขอโทษ”

หรือ “พยายาม ลดความ แรง ของข้อความ” เช่น

‘I’m afraid I have bad news for you.’


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การใช้ คุณศัพท์ “afraid” (ไม่ใช้ นำหน้า นาม)

ในการใช้ ภาษา ประจำวัน ผู้คน ใช้ “scared” แทน “afraid” เช่น

‘I’m scared of heights.’

เทียบการใช้ “afraid” กับ “frightened” และ “scared”

โดยทั้ง “Be afraid/frightened/scared”

ต่างหมายถึง “ความรู้สึก กลัว” = “fear”

‘I've never been so frightened in my life!’

Scared เป็นคำใช้ทั่วไป ในการพูดไม่เป็นทางการ

และบ่อยครั้ง กล่าวถึง “small fears” เช่น

‘Dad was driving very fast and we were a bit scared.’

ใช้ “afraid” เมื่อเป็นทางการ แต่มีการใช้น้อยกว่า

เมื่อใช้ .”of” ตามหลัง “afraid/frightened/scared”

หมายถึง “คุณรู้สึก กลัว เมื่อ ‘เห็น’ หรือ ประสบกับ” บางสิ่ง เช่น

‘I'm afraid of snakes.

‘I was frightened of my father.’

เมื่อใช้ “for” ตามหลัง afraid/frightened/scared”

หมายถึง “คุณวิตกว่า บางสิ่ง ไม่ดี อาจเกิดขึ้น แก่บางคน” เช่น

‘I was frightened for his safety.’

บางครั้ง ใช้ “about” กับ “frightened” และ “scared”

แต่ไม่ใช้ กับ “afraid” เช่น

‘I'm scared about going to the city again.’

สามารถ ใช้ “very” “a bit” “too” กับ “frightened” และ “scared”

แต่ไม่ใช้ กับ “afraid”

‘She was too scared to talk.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)