เกิดมาเพื่อแก่ตาย

ทำไมคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ และ ตายด้วย

ปล.ห้ามตอบโง่ๆ ว่าเป็นวงจรชีวิตนะ หรือ ปฏิจจสมุปบาท ก็ห้ามด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)