โบราณมีบ่งบอกคนหลอกคน.......ว่าด้วยเบ็ดความเห็น (0)