161123- 2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – absolute & absolutely

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.22


Absolute

Dictionary.com ให้คำอ่าน “absolute”

ได้ทั้ง เน้นที่ พยางค์ แรก ใช้แบบ อเมริกัน

หรือ เน้นพยางค์ ท้าย เมื่อใช้ แบบ อังกฤษ

(DPWE) อธิบาย การใช้ “absolute”

หมายถึง “complete” (ครบถ้วน/สมบูรณ์)

“unlimited” (ไม่จำกัด)

หรือ “unconditional” (ไม่มีเงื่อนไข)

โดย ตรรกะ “absolute” จะไม่รับ ทั้ง “การเทียบ” และ “การเหลื่อม”

เมื่อกล่าวถึง “ความพยายาม” เช่นวลี “very absolute effort”

หรือ กล่าวถึง “การอนุมัติ” เช่นวลี “too absolute approval”

ที่ต่างแสดงความ “illogical” (ไม่สม เหตุผล)

หากแต่ เมื่อใช้ “คำที่เหมาะสม” เช่น ‘nearly’

จะได้ความหมายครบถ้วน เช่น

“one’s very nearly absolute approval.’

(AHD) อธิบาย การใช้ นาม “absolute”

เป็นคำ แสดง คุณสมบัติ ที่สิ่งหนึ่ง สามารถ มี หรือ ไม่มี

เช่นคำ “absolute” “chief” “complete” “perfect” “prime” “unique”

หรือคำด้าน ‘mathematic” เช่น “equal” และ “parallel”

ตามหลัก ตรรกะ เคร่งครัด

คำ “absolute” จะไม่อาจ “เปรียบเทียบ”

ได้ด้วยคำเช่น ”more” และ “most”

หรือ เมื่อใช้ “intensive modifier” เช่น “very” หรือ “so”

นั่นคือ บางสิ่งนั้น จะ “สมบูรณ์” หรือ “ไม่มีเลย”

(DPWE) อธิบาย “absolutely”

มีความหมาย เช่นเดียวกับ “positively” และ “definitely”

ต่างเป็น คำที่ใช้ “มากเกินควร”

ให้หมายถึง “quite” หรือ “very” หรือแม่แต่ “yes”

ในประโยค เช่น

‘She was absolutely lovely.’

‘He was positively godlike.’

‘It was definitely the wedding of the year.’

ข้อเสนอ คือ เลิกใช้ ทั้งหมด โดยแทน ด้วย “YES”


AHD = American Heritage Dictionary

DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)