161123-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – absorb / adsorb

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.22 Ref. #594768 www.gotoknow.org


Absorb และ Adsorb

Dictionary.com สะกดคำอ่าน ทั้งสองคำ เน้นที่ พยางค์ หลัง

Kernerman English Multilingual Dictionary

ให้คำแปล “absorb” เมื่อเป็น กริยา ว่า “soak up”

“ดูดซึม” เช่น

‘The cloth absorbed the ink I had spilled.’

และ ว่า “ทำให้หมกมุ่น” (take up the whole attention) เช่น

‘He was completely absorbed in his book.’

เมื่อใช้เป็น Adjective แปลว่า “ซึ่งสามารถ ดูดซึม” เช่น

“absorbent paper.”

เมื่อเป็น นาม ตัวสะกด เปลี่ยน จาก “b” เป็น “p”

“absorption” แปลว่า “การดูดซึม”

คำที่อาจสับสน กับ “absorb” คือ “adsorb”

“adsorb” กริยา ใช้ใน เคมีวิทยา

หมายถึง “การกัก ‘ก๊าซ/ของเหลว หรือสารละลาย ‘

ไว้ บนผิวหน้า ในสภาพ เป็น ชั้น ควบแน่น (condensed layer) เช่น

‘Charcoal will adsorb gases.’

เมื่อใช้ เป็น นาม เปลี่ยนตัวสะกด จาก “b” เป็น “p”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)