ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ (พระธรรมคำสอนของหลวงตาพระมหาบัว กราบ กราบ กราบ)

เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นความจริงที่มนุษย์เราทั้งหลายต้องเผชิญ ไม่เกิน 100 ปี มนุษย์เราทั้งหลายต้องตายจากโลกนี้ไปแน่นอน ทรัพย์สมบัติ ร่างกาย ก็เอาไปไม่ได้
7 ขวบ 14 - 21 - 28 - 35 - 42 - 49 - 56 - 63 - 70 - 77 - 82 ปี ประสบการณ์เราเพิ่มขึ้นตามอายุ แต่จะมีประสบการณ์มาก หรือน้อย ก็ต้องตายแน่นอน! ในทางธรรมนั้น การระลึกถึงความตาย หรือ มรณานุสติ เป็นธรรมขั้นสูง มีอานิสงส์มาก อย่างน้อยก็ทำให้เราคิดได้ว่า ชีวิต คือ อะไร ?

ชีวิต เป็นดั่งการเดินทาง ถ้าไม่รู้ว่าชีวิต คือ อะไร ? ไม่รู้เป้าหมายการเดินทาง โอกาสที่จะหลงทางหรือไปไม่ถึงจุดหมาย หรือ โมฆะชาติ ก็มีสูง หนอ

การฝึกสติ สมาธิ ปัญญา (เดินมรรค) จะช่วยให้เราเข้าถึงความจริงของชีวิตได้ อย่างน้อย ก็ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ (แน่นอน) พ้นทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อกายและใจคือ ก้อนทุกข์ 100% คงต้องปฏิบัติด้วยเอง หนอ
บนเส้นทางแห่งการฝึกตนนั้น

เราจะพ้นทุกข์ทางโลก เห็นความจริงของโลกได้ เราต้องเห็น “ขันธ” ก่อน การจะรู้ความจริงของขันธ์นั้น ก็ต้องฝึกตัวรู้ ให้เข้มแข็งก่อน

<p “=”“>พ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์ ท่านได้เบิกทางไว้ให้เราแล้ว หมายความว่า บนเส้นทางแห่งการฝึกตนนี้ มีพ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์ท่านได้เดินผ่านมาแล้ว </p><p “=””></p>ตลอดกว่า 100 ปีผ่านมานี้ สายธารการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ที่เข้มข้นที่สุดในโลก ยังคงเหลืออยู่ที่อีสาน นั่นคือ พระสายป่า
</p><p “=””>


</p>บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)