ใช้ KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ใช้ KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร

         เมื่อวันที่ 6 ก.ย.48   คณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ของ มวล. (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ได้มีมติเสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้ KM เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่เป้าหมาย

         เป้าหมายคือ "มวล. เป็นอุทยานการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้  โดยเน้นพื้นที่ภาคใต้ตอนบน" 

        ใช้ยุทธศาสตร์การรวมพลัง   จากทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร   เพื่อพัฒนาองค์กรด้วยพันธกิจหลัก   บูรณาการสู่การเป็นอุทยานการศึกษา   โดยเน้นที่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

         ยุทธศาสตร์ต่อไปคือ   ยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติ   โดยมี "KM Inside" โดยช่วยกันคิดว่ารูปธรรมเชิง product คืออะไร   มวล.มีไหม   ถ้ามีเอาเรื่องราวของความสำเร็จนั้นมา ลปรร. กัน   และสกัดความรู้เพื่อการผลิตผลสำเร็จนั้นมาเก็บไว้ใช้ในรูปของ Knowledge Assets   ถ้า มวล. ไม่มีก็ไปขอเรียนรู้จากที่อื่น (มหาวิทยาลัยอื่น)

         ได้ทราบว่าทาง มวล. ได้ดำเนินการภายในไป 2 ขั้นแล้ว   โดยค้นหา Best Practice ของพนักงานสายสนับสนุนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ capture "ความรู้ปฏิบัติ" ไว้ใช้งานต่อ   ผลในเบื้องต้นคือพนักงานรู้จักกันมากขึ้น   เคารพและให้เกียรติกันมากขึ้น   เพราะในกระบวนการ ลปรร. BP นั้นได้เกิดบรรยากาศเชิงชื่นชมยินดี   ทำให้ทุกคนมีความสุข

          ผมเชื่อว่าถ้าทาง มวล. ศึกษาเรื่อง KM ให้มากขึ้น   และหาทางเอามาประยุกต์ใช้ทั้งในการพัฒนางาน  พัฒนาคน   พัฒนาองค์กร   ก็จะเห็นผลชัดเจนภายในเวลา 1 - 2 ปี

          และน่าจะลองพิจารณาจัดเป็นรายวิชา   ให้ นศ. ระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ   ได้เรียนรู้เครื่องมือนี้ด้วย

วิจารณ์  พานิช
 27 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)