ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เปลี่ยน บรรยากาศ การปรึกษาหารือ โดยใช้ห้องทำงานวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน ประจำปี ๒๕๔๙ หลังจากที่ผ่านที่ประชุม อนุกรรมการบริหารของศูนย์ ดังที่รายงานไปแล้ว (http://gotoknow.org/archive/2005/10/28/20/24/04/e6022) และ ร่วมต้อนรับสมาชิกใหม่สองท่าน( สองสาว เสื้อสีชมพู คุณ แก้ม และ คุณ Palmy)

JJ