แผนปฎิบัติการศูนย์บริการวิชาการประจำปี ๒๕๔๙( ๒ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงานศูนย์บริการประชุมวางแผนร่วมกัน และ รับสมาชิกใหม่

ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เปลี่ยน บรรยากาศ การปรึกษาหารือ โดยใช้ห้องทำงานวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน ประจำปี ๒๕๔๙ หลังจากที่ผ่านที่ประชุม อนุกรรมการบริหารของศูนย์ ดังที่รายงานไปแล้ว (http://gotoknow.org/archive/2005/10/28/20/24/04/e6022) และ ร่วมต้อนรับสมาชิกใหม่สองท่าน( สองสาว เสื้อสีชมพู คุณ แก้ม และ คุณ Palmy)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)