เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559


21 พฤศจิกายน 2559

เรียน ผู้บริหาร เพื่อนครูและผู้อ่านที่รักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 การสัมมนาผู้แทนสำนักงาน กศจ.และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี วันที่ 2 ยังคึกคักหนาแน่นไปด้วยผู้เข้าสัมมนา ภาคเช้าเป็นการอภิปรายข้อกฎหมายโดยทีมงาน ก.ค.ศ. ในเรื่องระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล คนส่วนใหญ่จะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ คน ก.ค.ศ.พูดคือบรรทัดฐานที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติ ผมเองก็เคยเชื่ออย่างนั้น แต่เมื่อได้ไปเรียนกฎหมายปกครองในระดับที่ลึกซึ้งในมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง กลับพบว่า หลายเรื่องที่ คน ก.ค.ศ.บอก ขัดกับหลักกฎหมายปกครอง โดยเฉพาะหลักการพื้นฐานในการออกคำสั่งทางปกครองเขายังจำแนกไม่ได้ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอำนาจตามมาตรา 5 และเจ้าหน้าที่อื่นผู้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 41(4) แห่ง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อปิดกระดุมเม็ดแรกผิดคงไม่ต้องอธิบายว่าเม็ดต่อไปจะเป็นอย่างไร บ่ายเขาถามปัญหากันต่อ ผมไม่มีปัญหาจึงกลับสำนักงานเขต เพราะนัด ผอ.สพม.เขต 3 ไว้เรื่องการเตรียมเอกสารชี้แจง อกศจ.เรื่องการย้ายผู้บริหารโรงเรียนที่ประธาน กศจ.ให้กลับมาทำใหม่ ได้เรียบเรียงคำอธิบายหลักการและเหตุผลเป็นรายโรงเรียนให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย สมเหตุสมผล ลงไปดูฝ่ายเลขานุการทำรายงานการประชุมและระเบียบวาระการประชุมจน 3 ทุ่มจึงกลับไปพักผ่อน

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เช้าเดินทางไปสำนักงาน สกสค.เพื่อประชุมกรรมการบริหาร ชพค. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่หลังจากที่ลาออกไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขาธิการ สกสค. วันนี้วาระหนักไปในการพิจารณาร่างระเบียบ ชพค.ที่จะใช้แทนของเดิมซึ่งใช้มาหลายปี จึงประชุมกันถึงบ่ายโมง บ่ายกลับสำนักงานเขตเพื่อประชุม อกศจ. เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป อนุกรรมการมาครบ ผมรับหน้าที่ขี้แจงหลักกฎหมาย เหตุผลต่อที่ประชุมซึ่งทุกท่านเห็นด้วย และจะมอบหมายให้ผมชี้แจงต่อ กศจ.ในวันพรุ่งนี้ การประชุมเลิกประมาณ 6 โมงเย็น มาตรวจระเบียบวาระการประชุม กศจ.อีกกลับที่พักได้ 3 ทุ่ม ความเครียดสะสมจนนอนแล้วปวดหัว ต้องลุกมานั่งและพึ่งยาแก้ปวด


วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เช้านั่งลงชื่อในแฟ้มเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมระเบียบวาระการประชุม กศจ.ในช่วงบ่าย วันนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะพบกับอะไรบ้าง เมื่อรับภาระเองในการชี้แจงจะพยายามเรียงลำดับข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เมื่อเราทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว ผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องอุเบกขาแล้ว บอกกับ ผอ.สพม.เขต 3 ไว้อย่างนั้น เดินทางไปโรงแรมกานต์มณี ย่านประดิพัทธิ์ เพื่อประชุมคณะกรรมการยกร่างการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของ สพฐ. เขาทำกันมาตั้งแต่เมื่อวาน ผมติดประชุม ของ ก.ค.ศ. จึงมาร่วมให้ความเห็นวันนี้ได้เพียงครึ่งวัน จึงเดินทางกลับ การประชุม กศจ.เริ่มขึ้น เวลา 13.30 น. ผวจ.นนทบุรี ทำหน้าที่ประธานกรรมการ บรรยากาศดี ผมอธิบายตามแนวทางที่เตรียมไว้กระชับสั้น ๆ แค่ 3 โรงเรียนที่อยู่ในความสนใจและเป็นประเด็นในการประชุมที่ผ่านมา ในที่สุดทุกคนเห็นพ้องต้องกัน โรงเรียนที่เหลือให้ทาง สพม.เขต 3 นำเสนอเอง ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี หายเหนื่อย เย็นไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ อดีต ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คุณสงวนศรี วงศ์คช ที่ว้ดแจ้งศิริสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เช้าเดินทางเข้ากระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน สกสค. พองานโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนผ่านไป งานคัดเลือก ผอ.สกสค.จังหวัด มีข่าวว่าจะให้กรรมการ กศจ.บางส่วนเป็นผู้คัดเลือกเบื้องต้น ขณะนี้ผู้สมัครหลายท่านได้มาพบฝากเนื้อฝากตัว ทั้งที่คำสั่งยังไม่เห็นว่าใครตั้ง กระทรวงศึกษาธิการต้องไม่เห็นว่า กศจ. เป็นยาหม้อใหญ่ที่จะรักษาโรคได้ทุกชนิด เพราะลำพังทำหน้าที่แทน อกคศ.เขต เดิมก็สาหัสสากรรจ์เต็มทีแล้ว นำเรื่องที่ต้องให้คนเกลียดมากกว่าคนชอบมาให้ทำอีกอย่างนี้เหมือนจงใจฝังทั้งเป็น บ่ายเข้าสำนักงานเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการประเมินเขตคุณธรรมและโปร่งใสสุจริต มีตัวชี้วัดหลายตัวแบ่งกันไปเตรียม เลิกประชุมมาลงชื่อแฟ้มงานต่าง ๆ จนเย็น


วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตั้งใจว่าจะไปช่วยทีมงาน สพร.สพฐ.ที่โรงแรมกานต์มณี สอบถามท่านสมยศ ศิริบรรณ ทราบว่ากำลังจะอพยพเพราะเสร็จแล้ว จึงอยู่สำนักงานเขต ทำงานแฟ้มเอกสารไป ทางส่วนกลางประสานว่าจะแก้ไขตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด เดิมเป็น ผอ.เขต อื่น ๆ จะเปลี่ยนเป็น รอง ผอ.เขต 1 จะได้คล่องตัว ก็บอกชื่อเขาไป ตอนไปอินเดียขอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รองศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน บัดนี้ ได้มอบเป็นการทั่วไปมาแล้วนับว่าสะดวกในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่อย่างที่บอกก็จะสะดวกยิ่งขึ้น กล้องถ่ายรูป Sony RX100 iii ที่ส่งซ่อมไว้กลับมาแล้ว เป็นกล้องขนาดเล็กแต่คุณภาพไม่เล็ก เพราะ Sensor ขนาด 1 นิ้ว บวกเทคโนโลยีระดับอัจฉริยะ เสียอย่างเดียวคนถ่ายไร้ฝีมือ พยายามเรียนรู้วิธีปรับรูรับแสง ค่าชัตเตอร์ และอื่น ๆ มีความสนใจอีกรุ่นหนึ่ง เป็น Sony RX1RII ตัวนี้ เป็นกล้องคอมแพ็คที่เหมือนกล้องใหญ่ ราคาแพงกว่ากล้องใหญ่เพราะเลนซ์ดี เซนเซอร์ใหญ่ ราคา เกือบ 4 พันยูเอสดอลล่าร์ ราคาก็ไม่ใช่ปัญหา กลัวซื้อมาแล้วใช้ไม่คุ้ม เพราะนำหนักกว่าครึ่งกิโลกรัมคงพกพายาก เหมือนที่มีอยู่แล้วคือ Canon,G1X นาน ๆ จะได้ออกงานสักครั้ง


วันนี้ได้ของฝากจากอินโดนีเซียอีกชิ้นหนึ่ง คือครกหิน ครกหินของอินโดยนีเซียเขาไม่ตำแบบบ้านเรา เพราะหินภูเขาไฟไม่แข็งแรง แต่เขาบดเอามากกว่า สากของเขางอไว้ให้บดได้สะดวก เพื่อนสลักชื่อเราไว้ปากครกด้วย เรียกจัดให้เฉพาะ สงสารแต่คนแบกมาให้ เพราะน้ำหนักหลายกิโลเหมือนกัน เคยคิดจะซื้อโม่หินสำหรับโม่แป้งที่อ่างศิลาเมื่อปี 2535 ราคา 3200 บาท ถามราคาวันนี้ 15000 บาท วันนี้เอาเรื่องหนักๆมาคุยส่งท้าย

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  "เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา"ความเห็น (0)