วันนี้เป็นวันอังคารเมื่อวานส่งงานไม่รู้ส่งได้ไหม  วันจันทร์กับวันพุธไม่ต้องเรียนเพราะอาจารย์ไม่อยู่  ว่างๆจะเอาความรู้มาลงนะวันนี้ขีเกียจแล้วนะ บาย.............